09.09.2021, Ivana Polešovská

Jsou z nás třeťáci

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se zase společně sešli v naší třídě. Už potřetí. Přibyli nám dva noví kamarádi, Vojta a Damián. Všichni jsme se klukům představili a řekli o sobě, jaké máme koníčky, co nás baví. Druhý den jsme si obalili a nadepsali sešity, přinesli do školy potřebné pomůcky a zahráli si matematické a jazykové hry. V pátek jsme si zacvičili na hřišti u polikliniky. První školní týden je za námi, vše máme přichystané. A teď hurá do učení!

Fotogalerie


Další články

Prvouka nás baví

Novinky 3.A

V hodinách prvouky se učíme o škole a jejím okolí. Seznámili jsme se se školním řádem a společně jsme sestavili naše třídní pravidla. Také jsme se vypravili na vycházku a vypracovali plánek okolí naší školy. Pracovali jsme ve dvojicích, společně jsme si pomáhali a navzájem si radili. Na co naše síly nestačily, pomohla nám paní učitelka a paní asistentka. Nakonec jsme zhodnotili, jak se nám dařilo.…

Cesta za pokladem

Novinky 3.A

V úterý 1. června jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Ve třídě jsme se rozdělili do menších skupinek, zahráli jsme si několik her, snědli jsme zmrzlinu, kterou nám všem obstarala spolužačka Kristýnka. Po svačině jsme se vypravili na cestu za pokladem. Už od školy jsme hledali šipky a fáborky, které určovaly směr naší dobrodružné cesty. Po cestě jsme plnili zajímavé úkoly, které pro nás připravili …

Loutkové divadlo

Novinky 3.A

Děti, které navštěvují čtenářský klub, si nacvičily loutkovou pohádku a zahrály ji svým spolužákům. První byla O Koblížkovi a druhá O veliké řepě. Pohádky se moc vydařily a herci byli odměněni potleskem svých kamarádů. Skupina čtenářů si zaslouží velikou pochvalu.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.