26.05.2024, Irena Baladová

TRILOPARK u nás ve škole

V pondělí 20. května se děti zapojily do aktivit při návštěvě pánů z TRILOPARKU v domácích školních podmínkách. Díky krásnému počasí se veškeré aktivity mohly odehrát na školním hřišti, což přidalo akci ještě větší kouzlo a autenticitu. První část byla zaměřena na odhalování kostry dinosaura. Děti měly možnost vyzkoušet si roli malých paleontologů, když pečlivě odkrývaly skrytou kostru. Tato aktivita byla nejen zábavná, ale také vzdělávací, protože se děti dozvěděly o různých částech dinosauřího těla a jejich funkcích. Děti se dozvěděly, jak se vyvinuli ptáci z dinosaurů a jaké znaky mají společné. Tato část programu byla velmi zajímavá, protože propojuje svět dávných dinosaurů s dnešními ptáky, které děti vidí každý den. Další aktivitou bylo zkoumání fosílií. Děti měly možnost osahat si několik skutečných fosílií a dozvědět se, jakým způsobem fosílie vznikají a co nám mohou říci o dávné historii naší planety. Děti byly fascinovány příběhy o obrovských mořských tvorech a o tom, jak se život vyvíjel od prvních jednobuněčných organismů až po složité formy života. Na závěr si děti mohly vyrobit vlastní sádrové odlitky zkamenělin. Každé dítě si vytvořilo svůj vlastní odlitek, který si mohlo odnést domů jako suvenýr. Tato aktivita byla velmi populární, protože děti měly možnost tvořit něco vlastníma rukama a zároveň si odnést hmatatelnou památku na tento nezapomenutelný den.

Fotogalerie


Další články

Závěr plavání

Novinky 3.A

Žáci naší třídy společně se spolužáky ze 3.C mají za sebou již druhý ročník plaveckého výcviku, který je součástí výuky tělocviku. Probíhá v místní plavecké hale pod vedením zkušených lektorek plavání z plavecké školy Regena. Plavání patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám a má své nezastupitelné místo v životě každého jedince. Vedle zdravotních vlivů, jako je otužování, dochází při plavání k př…

HISTORYPARK Ledčiče

Novinky 3.A

Ve úterý 21. května 2024 se děti z 3.A vydaly na vzrušující a poučný výlet do HISTORYPARKU v Ledčicích. Tento den byl plný aktivit, které dětem přiblížily život v římské době a v dalších historických obdobích. Návštěva začala zajímavou přednáškou o římské kultuře. Děti se dozvěděly o každodenním životě Římanů, jejich architektuře, odívání, zvycích a náboženství. Toto úvodní seznámení jim poskytlo …

Máme rádi zvířata

Novinky 3.A

Projektový den Máme rádi zvířata V minulých dnech si 3.A užila celodenní projektový den s názvem "Máme rádi zvířata". Tento den byl plný zábavy, tvořivosti a poznání, zaměřený na prohloubení znalostí dětí o zvířatech. Děti si s sebou přinesly svá oblíbená plyšová zvířátka a knihy o zvířatech, což pomohlo vytvořit příjemnou a motivující atmosféru, ve které se děti cítily pohodlně a byly připraven…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.