Přejít zpět

Novinky 3.A

Prvouka nás baví

Novinky 3.A Pondělí, 13.09.2021

V hodinách prvouky se učíme o škole a jejím okolí. Seznámili jsme se se školním řádem a společně jsme sestavili naše třídní pravidla. Také jsme se vypravili na vycházku a vypracovali plánek okolí naší školy. Pracovali jsme ve dvojicích, společně jsme si pomáhali a navzájem si radili. Na co naše síly nestačily, pomohla nám paní učitelka a paní asistentka. Nakonec jsme zhodnotili, jak se nám dařilo.…

Jsou z nás třeťáci

Novinky 3.A Čtvrtek, 09.09.2021

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se zase společně sešli v naší třídě. Už potřetí. Přibyli nám dva noví kamarádi, Vojta a Damián. Všichni jsme se klukům představili a řekli o sobě, jaké máme koníčky, co nás baví. Druhý den jsme si obalili a nadepsali sešity, přinesli do školy potřebné pomůcky a zahráli si matematické a jazykové hry. V pátek jsme si zacvičili na hřišti u polikliniky. První školn…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.