3.2.2023 - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Novinky 3.B

Svačíme s Bovýskem

Novinky 3.B Úterý, 31.01.2023

V úterý 24. ledna jsme od firmy BOVYS dostali do třídy bedýnku s ovocem a zeleninou. Všichni jsme nejdříve zhlédli krátké video s Bovýskem, kde nás poučil o správné životosprávě a představil nám ochutnávané ovoce. Potom jsme si ovoce nakrájeli a ochutnali. Bylo to mango, kiwi, granátové jablko a avokádo. Děkujeme!

Besedujeme o třídění odpadu

Novinky 3.B Středa, 04.01.2023

Celá škola 4. ledna 2023 besedovala o třídění odpadu a ekologii, tedy i 3. B. Interaktivní metodou /www.tonda-obal.cz/ a hrou se dovídaly o třídění odpadu. Se zájmem poslouchaly a odpovídaly na otázky. Zjišťovaly, kde se bere odpad, kam se odváží, jak se likviduje a jak recykluje. Za své správné odpovědi a správné řešení úkolů, byly děti pochváleny a odměněny záložkami, rozvrhy a zmenšenou popelni…

Andílci a čertíci

Novinky 3.B Pondělí, 19.12.2022

V pátek 16. 12. 2022 se třída 3. B proměnila na nebeské a pekelné bytosti. Všechny děti, které ten den přišly do třídy, včetně paní učitelky a paní asistentky, se zapojily do školní převlekové soutěže Do nebíčka, do peklíčka vyhlášené školním žákovským parlamentem. Na začátku první hodiny proběhla přehlídka kostýmů a poté následovalo zábavné učení o vánočních tradicích /luštění s křížovkou, barevn…

Vánoční čas

Novinky 3.B Pátek, 09.12.2022

V pátek 9. 12. 2022 jsme si zpříjemnili se 3. B a dalšími třídami advent návštěvou divadla v Bílině. Známé postavy z televizního pořadu pro děti Studio kamarád Jů, Hele a Muf nás provedly vánočním časem. Zasoutěžili jsme si, zazpívali a připomněli vánoční tradice. Děkujeme.

Advent - čerti, andělé, Mikuláš a perníčky

Novinky 3.B Středa, 07.12.2022

K adventu kromě jiného patří čerti, andělé a Mikuláš, pečení a zdobení. Třída 3. B si užila vše. V pátek 2. 12. 2022 ji navštívili čerti, andělé a Mikuláš. Děti jim slíbily, že budou hodné a pořádné, zarecitovaly básničku Mik, miku, mik, miku Mikuláš a zazpívaly písničku Vánoční s trianglem a rolničkami. A ve středu 7. 12. 2022 si s paní vychovatelkou Martinkou upekly a nazdobily perníčky za pomoc…

Opravdu poslední plavání

Novinky 3.B Pondělí, 05.12.2022

V pátek 2. 12. 2022 se 3. B rozloučila s plaváním. Naposledy si vyzkoušela své plavecké dovednosti, které se naučila ve druhé a třetí třídě na plavání. Děti toho zvládly hodně - bublání do vody, splývání na břiše a na zádech, plavecký styl prsa, kraul a znak, skoky do vody i lovení předmětu s potápěním. Poslední plavání si všichni moc užili, kromě klasického plaveckého výcviku měli také volnou chv…

Anglický jazyk nás baví

Novinky 3.B Pondělí, 28.11.2022

Letos poprvé máme ve třídě 3. B předmět Anglický jazyk. Během třech měsíců jsme se naučili pozdravit, představit, pojmenovat barvy a školní potřeby, počítat od nuly do dvaceti, vyjmenovat anglickou abecedu. Při výuce používáme kromě učebnic a pracovních sešitů, interaktivní tabuli, výukové programy a různé kartičky pro hry Vyskládej slovo, Bingo, Ukazuj číslo aj. Baví nás to.

Pozor jehla

Novinky 3.B Čtvrtek, 10.11.2022

V rámci primární prevence 10. 11. 2022 navštívil 3. B policista pan Fr. Krejčí, který si pro děti připravil besedu na téma Pozor jehla. Děti s ním zhlédly prezentaci s postupem, jak se zachovat při nálezu tzv. jehly, prohlédli si injekční stříkačky /z důvodu bezpečnosti bez jehel/, zahrály scénku: Našel/la jsem injekční stříkačku a na závěr na list papíru zachytily, co si z besedy zapamatovaly. Be…

Halloween

Novinky 3.B Úterý, 25.10.2022

Dne 25. 10. 2022 se celá škola zapojila do projektu Halloweenská škola, tedy i 3. B. Tento projekt vyhlásil žákovský parlament a tímto dnem začala soutěž převleků. Na konci školního roku třída, která bude mít nejvíce bodů bude vyhlášena a odměněna. Třída 3. B přišla celá v kostýmech. Zvoněním s motivem Adamsova songu a písní Strašidýlko Emílek začala přehlídka kostýmů. Následovala zábavná Čj s ciz…

Aranžujeme přírodniny

Novinky 3.B Úterý, 18.10.2022

Do třídy 3. B zavítal podzim. Klacíky, listy, větvičky, suché květiny, které si děti posbíraly v přírodě, si přinesly do hodin pracovních činností. První hodinu s pomocí provázku vytvářely děti rámeček se sítí pro obrázek z přírodnin a druhou hodinu přinesené přírodniny aranžovaly do připraveného rámečku. Vyrobený obrázek poslouží k výzdobě školy nebo domova.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.