Novinky 3.B

Na světě nejsi sám 3. B

Novinky 3.B

Dne 25. 4. 2018 se uskutečnila ve třídě 3. B beseda na téma „Na světě nejsi sám“ s lektorkou p. Podlahovou. Děti se zaujetím poslouchaly, sledovaly prezentaci a zapojovaly se ochotně do besedy. Přemýšlely o otázkách: Kdo jsem já? Kdo je kolem mě? Co je kolem mě? Jak se projevuji? Jak se chovám? Jak sám sebe zvládám? Jak působím na ostatní? apod. Všechny tyto otázky měly děti dovést k uvědomění, že…

Plavání ve 3. B

Novinky 3.B

Už druhý školní rok se třída 3. B účastní plaveckého výcviku v bílinské plavecké hale. Výuka probíhá v rámci tělesné výchovy vždy v úterý od 3. 4. do 19. 6. 2018 od 8, 00 hodin do 9, 30 hodin. Každé plavání děti začínají rozplavbou s různými hracími destičkami. Poté následuje samotná výuka plaveckých stylů ve třech plaveckých skupinách (plavci, poloplavci neplavci). Děti dostávají z některých disc…

Č

Čarodějnický učeň 3. B

Novinky 3.B

Dne 15. 2. 2018 se už po několikáté 3. B vypravila na Chlum do KC v Bílině, aby zhlédla divadelní pohádku Čarodějnický učeň v podání herců z Prahy. Krásné kostýmy víl, čarodějek, strašidel, zvířátek , zajímavé divadelní kulisy, filmová projekce , líbivé písničky a tanec provázely děti celým představením. Příběh o lásce, která porazí zlého kouzelníka a zachrání Královnu lesa, její sestry čarodějky …

Pernštejni - Vikingové 3. B

Novinky 3.B

Dnes 15. 1. 2018 navštívila skupina Pernštejni naši školu. V malé tělocvičně se objevila loď Vikingů, ve které se některé děti mohly plavit a vyzkoušet zbroj Vikingů a bojové umění. Díky nim a dvěma účinkujícím hercům se ostatní seznámili v různých ukázkách s Vikingy - jejich oblečením, zbrojí, způsobem života aj. Všechny děti zaujaly nejen přilbice, štíty, kopí, meče, nože, ale i vesty, košile, k…

Vánoce ve 3. B

Novinky 3.B

Den 22. 12. 2017 ve třídě 3. B začal zpěvem koled Šťastné a veselé, Veselé vánoční hody, Štědrej večer nastal a Marry Christmas. Poté následovaly vyjmenovaná slova hrou a hravé počítání, písankové psaní přání a čtení o vánocích s Vlastou Burianem. Třídou se ozýval smích dětí i Vlasty Buriana. Na posilněnou pro dokončení přáníček a vánočních stromečků z papíru si děti vzaly cukroví, čaj a nadílku z…

Sněhová královna 3. B

Novinky 3.B

Dnes 5. 12. 2017 si mimo návštěvy Mikuláše s čertem děti užily i divadelní pohádku Sněhová královna. V KC Za Chlumem se pro MŠ a 1. stupeň ZŠ taneční sál proměnil v hlediště a pódium v jeviště. Herci v nápaditých kostýmech a výpravou s písněmi a tanci zahráli všem známou pohádku Sněhová královna. Děti s nadšením sledovaly celé představení a na závěr odměnily vystoupení herců potleskem. Všem děkuje…

Hudební pořad

Novinky 3.B

Dne 15. 11. 2017 se malá tělocvična naší školy stala koncertním sálem. Velmi zajímavou formou byly děti seznámeny s různými převážně dechovými a elektrickými nástroji. Byly svědkem toho, jak se hudba nebo hudební doprovod tvoří. Řada z nich si vyzkoušela nejen hru na hudební nástroje, ale i zpěv s mikrofonem. Společně si děti zazpívaly zmodernizované pojetí písně Skákal pes, které stvořily přímo n…

Návštěva knihovny se 3. B

Novinky 3.B

Setkání s dobrodružnou literaturou a komiksy si užily děti 3. B v Městské knihovně Bílina ve středu 8. 11. 2017. Paní knihovnice Padevítová dětem představila celou řadu dobrodružných knih a knih s komiksy. Všechny děti měli možnost si knihy prohlédnout, nejdříve dobrodružnou literaturu a po té komiksy. Po ukázkách a seznámení následovaly kvízy. Ve skupinkách po sedmi děti řešily úkoly. Byla to záb…

Tajemná Afrika se 3. B

Novinky 3.B

Dne 1. 11. 2017 děti ze 3. B společně se 3. A besedovaly na téma Tajemná Afrika. Velice zábavnou a zajímavou formou se spoustou fotografií, ukázek, her a soutěží jim byla představena Afrika v celé své kráse. Děti obdivovaly oblečení, účesy, ozdoby, hudební nástroje, jazyk, písmo, tradice a zvyky tamějších obyvatel (například kmeny Křováků, Masajů aj.). Řadu představených předmětů si mohly i vyzkou…

Staň se farmářem

Novinky 3.B

Dnes 12. 10. se děti ze třídy 3. B staly na chvíli farmáři. Zábavnou formou /kartičkami, interaktivní tabulí/ a názornými ukázkami /obilí, plodin, sena, slámy, klasů/ se všichni dozvěděli, kdo je vlastně farmář, jak žije, co dělá, pěstuje a chová. Během výkladu si zopakovali hospodářská zvířata, jejich zvířecí rodiny, potravu a užitek. Také si připomněli potraviny a jejich dělení, výrobu. Dnešní „…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.