04.01.2023, Marcela Vokurková

Besedujeme o třídění odpadu

Celá škola 4. ledna 2023 besedovala o třídění odpadu a ekologii, tedy i 3. B. Interaktivní metodou /www.tonda-obal.cz/ a hrou se dovídaly o třídění odpadu. Se zájmem poslouchaly a odpovídaly na otázky. Zjišťovaly, kde se bere odpad, kam se odváží, jak se likviduje a jak recykluje. Za své správné odpovědi a správné řešení úkolů, byly děti pochváleny a odměněny záložkami, rozvrhy a zmenšenou popelničkou na třídění odpadu /Ekokom/. Děkujeme.

Fotogalerie


Další články

Počítáme se Cvrčkem

Novinky 3.B

V hodině matematiky si v pondělí 20. 3. 2023 třída 3. B vyzkoušela matematickou soutěž Cvrček – Matematický Klokan 2023 pro 3. třídy. Soutěže se zúčastnily všechny přítomné děti které chtěly zjistit, zda se jim bude dařit v oblasti matematiky. Každý se snažil matematické úlohy vyřešit a za snahu si zaslouží pochvalu.

Masopust - rej masek

Novinky 3.B

V úterý 21. 2. 2023 jsme měli ve třídě 3. B masopust. Školský parlament vyhlásil tento den jako další převlekový den. V hodině českého jazyka jsme si s dětmi popovídaly o tom, co je vlastně masopust, kdy se slaví a představily masky. Hodinu pracovních činností jsme využili k výrobě dalších masek. Každé dítě si vybralo nějakou zvířecí masku, kterou si vyrobilo z papíru. V hodině prvouky jsme si řek…

Svačíme s Bovýskem

Novinky 3.B

V úterý 24. ledna jsme od firmy BOVYS dostali do třídy bedýnku s ovocem a zeleninou. Všichni jsme nejdříve zhlédli krátké video s Bovýskem, kde nás poučil o správné životosprávě a představil nám ochutnávané ovoce. Potom jsme si ovoce nakrájeli a ochutnali. Bylo to mango, kiwi, granátové jablko a avokádo. Děkujeme!

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.