19.02.2020, Vladimíra Ulipová

Malé zprávy

Po nějaké době se opět hlásíme z 2.B. Během posledních dnů jsme ve třídě pilně pracovali a učili se. V hodinách českého jazyka jsme si procvičovali druhy vět, ve skupinkách třídili slova, v matematice počítali pomocí krychliček a knoflíků. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme tvořili veselé a smutné zoubky. V hodině tělesné výchovy nás bavilo cvičení na žebřinách, cvičení s kruhy, nejvíce to ale vyhrává oblíbená vybíjená. Velmi zajímavá byla hodina informatiky, kde jsme se pomocí Bee - botů učili programovat. Naše děvčata si pro nás připravila pěkné loutkové divadlo, u kterého jsme se nejen bavili, ale také si připomněli známé pohádky. V únoru jsme vstoupili do 2. pololetí, ve kterém budeme mít další zajímavé hodiny a akce, se kterými vás opět rádi seznámíme. Krásné předjaří a brzy na viděnou!  

Fotogalerie


Další články

Konečně spolu

Novinky 3.B

První prosincový týden jsme se opět setkali v naší třídě. Bylo to příjemné a milé setkání. Mohli jsme si zase společně užít předvánoční atmosféru, zvyky a tradice. Zápálili jsme první a druhou adventní svíčku, nazdobili třídu a školní chodbu vánočními motivy. V pátek 4.12. jsme si udělali mikulášský den, vybarvovali jsme mikulášskou doplňovačku, počítali čertovské příklady a poslední hodinu nechyb…

Programujeme robota

Novinky 3.B

Po delší době, kdy jsme se neviděli, jsme se těšili na hodinu informatiku. Programování na počítači jsme si vyzkoušeli už v září a v říjnu, ale tentokrát pro nás měla paní učitelka připravenou novou aplikaci a ještě navíc v tabletech. To pro nás byla novinka. Jsme ale šikovní a technika pro nás není cizí. S přehledem jsme robota naprogramovali a dovedli vždy do správného cíle. 

Hrajeme si s beruškami

Novinky 3.B

Na hodině českého jazyka jsme pracovali s Bee-Boty, kterým říkáme berušky, protože se jim docela podobají. Již jsme s nimi pracovali ve 2. třídě, takže nás berušky poslouchaly a plnily naše pokyny. Tímto hraním si vlastně ani neuvědomujeme, že se učíme první kroky programování. Takže kdo ví, možná z některých z nás budou zdatní odborníci. I hodinu prvouky jsme si užili, soutěžili jsme, kdo dříve p…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.