Novinky 3.C

Společná hodina 3. C a 1. A

Novinky 3.C

Jsme už šikovní třeťáci, a proto rádi pomáháme prvňáčkům. Před jarními prázdninami jsme opět prožili společnou hodinu v počítačové učebně. Pod naším vedením si malí školáci zopakovali ve výukovém programu učivo o lidském těle. My jsme si procvičili čtení s porozuměním a plnění úkolů k textu. Zároveň jsme si také ověřili, kolik znalostí a dovedností už umíme předat mladším spolužákům.

Třídíme odpad

Novinky 3.C

Tonda Obal se na svých cestách zastavil také na naší škole, aby nám poradil, jak a proč správně třídit odpad. Shlédli jsme zajímavé ukázky recyklace papíru, skla i plastů. Vůbec se nám nelíbil pohled na rozsáhlé skládky. Pro mnohé z nás už je třídění odpadu samozřejmostí, a proto jsme při zkoušce ukládání obrázků odpadu do správného kontejneru obstáli na jedničku.   

Prvouka

Novinky 3.C

V únoru se v hodinách prvouky učíme o znacích života všech živočichů. Podle jejich stavby těla je umíme třídit na obratlovce a bezobratlé. Také už dokážeme správně zařadit obratlovce mezi savce, ptáky, ryby, plaze nebo obojživelníky. Bylo těžké se rozhodnout, kam zařadíme ptakopyska, raka, delfína, kosatku nebo tuleně. My už správné řešení známe.  A vy?

Pokus o portrét

Novinky 3.C

Při výtvarné výchově jsme se učili nakreslit portrét kamaráda nebo kamarádky. Nebylo to vůbec jednoduché, ale zvládli jsme to všichni na jedničku. Až se podíváte na fotografie, možná ani neuvěříte, že takhle umí kreslit malí malíři ze třetí třídy.

Zprávy z plavání

Novinky 3.C

Už jsme za polovinou plaveckého výcviku. Plaveme, potápíme se, skáčeme do vody, splýváme. Nacvičujeme plavecký styl prsa, znak, kraulové paže i nohy. Ve vodě se nám líbí, nikdo se vody ani hloubky už nebojí. Brzy nás čeká posuzování našich dovedností a mokré vysvědčení. Někdo už je výborným plavcem, jiný uplave jen pár metrů. Důležité ale je, že všichni už plaveme!

Dopis od Ježíška

Novinky 3.C

Dnes ráno nás čekalo ve třídě opravdové milé překvapení. Se začátkem adventu k nám dorazila nebeská pošta s dopisem od Ježíška. Popřál nám pohodový adventní čas a slíbil, že ani letos na nás s dárečky nezapomene. Moc Ti milý Ježíšku děkujeme a brzy Ti odepíšeme, jen co si svá přání dobře rozmyslíme. Zatím jsme si slíbili, že na sebe budeme hodní a nebudeme moc zlobit ve škole ani doma. Krásný adve…

Malí učitelé dopravní výchovy

Novinky 3.C

V prvouce jsme si při dopravní výchově povídali o bezpečném chování účastníků silničního provozu. Zjistili jsme, že už toho víme docela hodně a tak nás napadlo předat své znalosti a dovednosti také někomu jinému. Čtvrtek byl ve škole vyhlášený jako den naruby. Pojali jsme ho trochu jinak, než ostatní třídy a rozhodli se, že se z nás v tento den stanou páni učitelé a paní učitelky. Ve dvojicích jsm…

Hudebka v tělocvičně

Novinky 3.C

Poslední den před podzimními prázdninami nás v tělocvičně čekalo překvapení. Naší školu navštívil moderátor a zpěvák Ladislav Hron. Žádné nudné vystoupení, ale spousta legrace a písničky, které známe také od jiných zpěváků a zpěvaček. Hodina rychle utekla a my se doma všem pochlubíme, že jsme zpívali a tančili s umělcem, kterého naši rodiče, babičky a dědečkové znají z televize.

S prvňáčky jsme kamarádi

Novinky 3.C

V učebně informatiky jsme už jako doma, a proto jsme se rozhodli vzít s sebou také naše kamarády a kamarádky z první třídy. Při jejich první návštěvě počítačové učebny jsme jim zpříjemnili výuku prací ve výukovém programu Dětský koutek. Prvňáčkům jsme předvedli, jak se v odborné učebně správně chovat a jak zacházet s počítačem. Četli jsme jim zadání a pomáhali správně řešit úlohy. Některé děti si …

Ozubená kola

Novinky 3.C

Dnes jsme při pracovních činnostech poprvé vyzkoušeli stavebnici s ozubenými koly. Kdo kola a kolečka umístil tak, aby do sebe správně zapadala, mohl pozorovat, jak se mu celé dílo dalo do pohybu. Rozpohybovali jsme dětské hřiště, hrady i pejska.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.