05.11.2020, Gabriela Grossmanová

Pokusy při online výuce

Již jsme si zvykli na distanční výuku, kterou zvládáme hravě. Často v ní pracujeme do sešitu, řešíme úlohy pomocí sdílené obrazovky, využíváme chatu ke psaní svých procvičování a také se učíme interaktivně. Tentokrát jsme svou hodinu Prvouky pojali malinko jinak. Nebáli jsme se využít domácích podmínek (ani rodiče) a pustili jsme se do pokusů. Seznámili jsme se s pojmy skupenství a rozpustnost látek, ale takové pojmy samy o sobě vyžadují hlavně praktické a názorné osvojení, proto jsme si právě rozpustnost nejrůznějších látek vyzkoušeli "na vlastní kůži". Míchali jsme ve vodě například cukr, sůl, písek, mouku nebo olej. Vždy jsme k práci přistupovali bezpečně a dodrželi veškerá bezpečnostní pravidla. Své závěry jsme zapsali do pracovní tabulky a díky těmto experimentům jsme si učivo snáze osvojili. Trocha k vidění v galerii.

Fotogalerie


Další články

Vyřádili jsme se se spolužáky z béčka

Novinky 3.C

Venku se ještě ozývá letní počasí a sluníčko hřeje. Využili jsme toho a jeden z tělocviků jsme trávili venku na školním hřišti. Dokonce jsme nebyli na TV sami, ale se spolužáky ze 3. B. Rozdělili jsme se na chlapce a děvčata a vybrali si míčové hry, které nás baví, zároveň jsme porovnali své síly a dovednosti. Inspirovali jsme se jeden od druhého a užili mnoho zábavy.

S radostí a pozitivně do nového školního roku

Novinky 3.C

Školní rok, pro nás už třetí, již začal. Pověděli jsme si o svých prázdninových zážitcích, přivítali se se spolužáky a pustili se do výuky. V Pracovních činnostech jsme si zařádili se stavebnicemi a ukázali naše dovednosti.  Tím jsme zakončili příjemnou formou první týden školy a nyní je už třeba opakovat učivo z 2. třídy. Budeme se snažit a těšit na nové zážitky a poznatky společně ve třetím ročn…

Popereme se s násobilkou?

Novinky 3.C

Tak už nám začalo období, kdy se v hodinách Matematiky seznamujeme s násobilkou. Vypadá to, že jsme si v začátcích jistí, ale nesmíme usnout na vavřínech. Poctivě se postupně naučíme dílčí násobky a příklady nám půjdou o 106. Pak už nebude problém užít násobilkou v příkladech, slovních úlohách a třeba i v praxi. 

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.