Novinky 3.C

Konec plavání

Novinky 3.C

A je to! Poslední hodina neměla chybu. Každý se dosyta vydováděl, protože voda je prostě skvělá!

Školní výlet

Novinky 3.C

V pondělí 4. června se děti těšily do školy. Čekala je totiž návštěva Požární stanice v Bílině. Celé dopoledne se seznamovaly s vybavením hasičského vozu a poslechly si i zajímavé vyprávění o ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Po exkurzi si všechny děti zařádily na dětském hřišti na Kyselce.

Čestné uznání

Novinky 3.C

Žáci 2.C se s výtvarným kroužkem zúčastnili Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018, kde se podařilo jedné naší žákyni umístit a její obraz tak bude vystaven v Lidicích. Čestné uznání si slavnostně převzala v Lidické galerii.

Dětský den

Novinky 3.C

1.6. oslavili žáci naší třídy Den dětí na školím hřišti.

Plavání

Novinky 3.C

Na začátku dubna začali žáci 2. C navštěvovat kurz plavání. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za snahu a odhodlání se naučit správně plavat.

Velikonoční besídka

Novinky 3.C

Žáci se rozhodli zpříjemnit odpoledne seniorům svojí velikonoční besídkou.  Představení předvedli v klubech důchodců a pečovatelském domě.

Barevné inspirace

Novinky 3.C

Dívky v rámci výtvarného kroužku navštívily výstavní síň U Kostela, kde se konala Výstava děl studentů Univerzity 3. věku UJEP Ústí nad Labem.

Výtvarný kroužek

Novinky 3.C

Dívky z výtvarného kroužku se zúčastnily již třetí soutěže.

Čarodějnický učeň

Novinky 3.C

15.2. žáci naší třídy zhlédli muzikál ,,Čarodějnický učeň"

Zdraví

Novinky 3.C

Dne 26. ledna proběhl v naší třídě projektový den na téma „Zdraví“. Cílem bylo seznámit děti se zdravým životním stylem. Během dne rozděleného do několika bloků si děti připomněly, jak je zdraví důležité, a že by si jej měl každý z nás chránit. Dozvěděly se, že zdraví úzce souvisí se správnou hygienou, stravou a pohybem, a že kromě zdravého těla je velmi důležitá duševní pohoda a vyrovnanost.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.