11.10.2017, Nikol Meyerová

Podzimní tvoření ve 4. A

V úterý 10. října si děti ze 4. A přinesly do školy přírodniny a začalo podzimní tvoření. Během hodiny pracovních činností vyrobily spousty zvířátek a panáčků z kaštanů, žaludů, šípků, dýní,… Všechny výrobky se povedly a zdobí nám ve třídě okenní parapety.

Fotogalerie


Další články

Výlet na hrad

Novinky 4.A

Ve čtvrtek 14. 6. jsme se vydali se třídou na výlet na hrad Hasištejn. Po příjezdu na nás čekal hradní pán, který nás provedl hradem a seznámil nás s životem ve středověku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o středověkých zbraních, o písařích a výrobě papíru, o středověkých lékařích a jejich léčebných metodách. Po prohlídce hradu jsme si mohli sami uválet a na ohni upéci chlebové placky, občer…

Projektový den: Ekosystémy

Novinky 4.A

Ve středu 6. 6. 2018 se ve 4. A uskutečnil projektový den na téma EKOSYSTÉMY. Děti se rozdělily do skupin a hned se pustily do práce. Vyhledaly si informace na internetu, v encyklopediích nebo v učebnici přírodovědy. Z domova si přinesly obrázky, které využily při výrobě naučných plakátů. Výsledky své práce prezentovaly před třídou na konci projektového dne. Všechny děti byly velice aktivní a svou…

Exkurze na letišti

Novinky 4.A

Ve středu 23. 5. jsme se se žáky ze 4. A a 4. B vypravili na exkurzi na Letiště Václava Havla v Praze. Nejdříve jsme si poslechli program exkurze a prohlédli si v hale model letiště. Potom jsme v doprovodu instruktora museli všichni projít bezpečnostním rámem a nastoupili jsme do autobusu, který nás vozil po letištní ploše. Viděli jsme stanoviště bezpečnostních složek, opravu letadel v hangárech, …

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.