08.03.2023, Ivana Polešovská

Pracovní činnosti ve 4. A

Připravujeme se na výzdobu školy a polikliniky. Téma na jaro je ZOO. Pustili jsme se do vyrábění hrochů z barevných čtvrtek. Obkreslovali jsme šablony, vystřihovali, lepili,… Pracovali jsme podle návodu. Práce se nám dařila a doufáme, že se naši hroši budou líbit.

Fotogalerie


Další články

Zlatý list

Novinky 4.A

V pondělí 27. března proběhlo školní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. K soutěžním stolkům zasedli deváťáci, kteří měli pro soutěžící připraveno mnoho otázek a úkolů. Děti z naší třídy se rozdělily do dvojic a na stanovištích zadané úkoly plnily. Poznávaly ptactvo, ryby, lesní živočichy, stromy a keře, jedlé a jedovaté houby, lesní plody,… Za každou správně zodpovězenou otázku získaly bod. Dop…

Hrajeme divadlo

Novinky 4.A

Ve středu 22. března se děti rozdělily do skupin a při projektovém vyučování PRÁCE S UMĚLECKÝM DÍLEM vyráběly a hrály loutkové divadlo. Pohádku, kterou si vylosovaly, si nejprve přečetly, určily hlavní a vedlejší postavy a daly se do výroby loutek a kulis. Navzájem si pomáhaly a nakonec jednotlivé pohádky zahrály ostatním dětem ze třídy. V pátek čtvrťáci předvedli nacvičené pohádky prvňáčkům. Skli…

Přírodověda ve 4. A

Novinky 4.A

V hodinách přírodovědy opakujeme délku, hmotnost, teplotu a čas. Při dnešní hodině jsme se všichni změřili, zvážili a pak jsme se seřadili nejprve podle velikosti a potom podle hmotnosti. Také jsme zkontrolovali venkovní teplotu i teplotu ve třídě a měřili jsme čas. Zjišťovali jsme, jak dlouho nám trvá než si připravíme pomůcky, za jak dlouho máme uklizeno, jak dlouho vydržíme se zadrženým dechem,…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.