27.03.2023, Ivana Polešovská

Zlatý list

V pondělí 27. března proběhlo školní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. K soutěžním stolkům zasedli deváťáci, kteří měli pro soutěžící připraveno mnoho otázek a úkolů. Děti z naší třídy se rozdělily do dvojic a na stanovištích zadané úkoly plnily. Poznávaly ptactvo, ryby, lesní živočichy, stromy a keře, jedlé a jedovaté houby, lesní plody,… Za každou správně zodpovězenou otázku získaly bod. Dopoledne si moc užily a netrpělivě čekají na vyhodnocení soutěže. Krajské kolo se bude konat po Velikonocích.

Fotogalerie


Další články

Dodržujeme dopravní předpisy

Novinky 4.A

   V úterý 30. května 2023 se děti setkaly se strážníkem Městské policie v Bílině na dopravním hřišti. Děti si nejprve povídaly o dopravních značkách, semaforech, přechodech pro chodce, o správném rozhlížení při přecházení vozovky a pak již nasedly na koloběžky a staly se účastníky silničního provozu. Jezdily podle dopravních značek a podstoupily silniční kontroly policistů. Drobné přestupky, jako…

Koncert ZUŠ

Novinky 4.A

V pondělí 29. 5. jsme se vydali do divadla na koncert, který pořádala ZUŠ v Bílině. Mladí muzikanti nám předvedli, co se již naučili a předvedli nám hudební nástroje, na které se učí hrát. Byli mezi nimi i šikovní žáci z naší školy. Všichni vystupující byli skvělí.

Přespání V DDM

Novinky 4.A

Ve čtvrtek 25. května jsme se všichni sešli v DDM V Bílině. Na zahradě jsme si zahráli vybíjenou, pamatováka a jezdili jsme na koloběžkách. Po večeři venku na čerstvém vzduchu jsme se přesunuli dovnitř, kde jsme si nejprve připravili matrace na spaní a potom jsme v herně hráli různé hry. Odvážní se vydali dokonce i na stezku odvahy po DDM. Před spaním jsme se dívali na film Jumanji. Po ranní hygie…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.