Novinky 4.B

Staré pověsti české v Praze se 4. B

Novinky 4.B

Dnes 14. 11. 2018 třídy 4. B a 3. A navštívily České muzeum hudby v Praze. Zábavně vzdělávací program byl zaměřený na Staré pověsti české. Mluvené slovo bylo doprovázené zpěvem, hrou na kytaru a pohybovým doprovodem. Do celého programu byly průběžně zapojovány všechny děti. Představení se dětem moc líbilo, o čem svědčil nejen potlesk, ale i úsměvy a rozzářené oči dětí. Děkujeme.

Pohádka O křišťálovém srdci

Novinky 4.B

Dnes 5. 11. 2018 navštívila třída 4. B KD Za Chlumem, aby tam znovu zhlédla divadelní představení. Jak samotný název napovídá, pohádka byla o křišťálovém srdci, které mělo větší hodnotu než zlato. Děti si na příběhu dvou sester starší Agáty, mladší Alžběty a lesního skřítka Otakárka uvědomily, co je důležité. Během pohádky sestrám i skřítkovi napovídaly. Tak jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopa…

Hodina anglického jazyka

Novinky 4.B

Žáci ze sedmé třídy si minulý týden v projektovém dni připravili hodinu anglického jazyka pro čtvrté třídy. Učivo se týkalo slovní zásoby na téma bydlení, vazby there is/there are, předložek on, in, under, next to a základních číslic od 0 do 21. Sedmáci pro čtvrťáky nejdříve vyrobili názorné pomůcky a připravili hodinu. Následně další den si pak při individuální nebo skupinové práci děti čtvrtých …

Hudební koncert ZUŠ

Novinky 4.B

Dnes 20. 9. navštívili žáci ZUŠ v Bílině naši školu. V duchu „Děti dětem“ v aule školy zahráli několik skladeb od filmové, taneční až po klasickou hudbu. Za doprovodu dechových, bicích nástrojů a kláves vystoupily i tanečnice. Během hudebního vystoupení se děti dozvěděly také o možnosti navštěvovat zdejší ZUŠ v oborech jako je hra na hudební nástroje, taneční či výtvarný. Všem se koncert líbil. Hu…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.