Novinky 4.B

Hodina anglického jazyka

Novinky 4.B

Žáci ze sedmé třídy si minulý týden v projektovém dni připravili hodinu anglického jazyka pro čtvrté třídy. Učivo se týkalo slovní zásoby na téma bydlení, vazby there is/there are, předložek on, in, under, next to a základních číslic od 0 do 21. Sedmáci pro čtvrťáky nejdříve vyrobili názorné pomůcky a připravili hodinu. Následně další den si pak při individuální nebo skupinové práci děti čtvrtých …

Hudební koncert ZUŠ

Novinky 4.B

Dnes 20. 9. navštívili žáci ZUŠ v Bílině naši školu. V duchu „Děti dětem“ v aule školy zahráli několik skladeb od filmové, taneční až po klasickou hudbu. Za doprovodu dechových, bicích nástrojů a kláves vystoupily i tanečnice. Během hudebního vystoupení se děti dozvěděly také o možnosti navštěvovat zdejší ZUŠ v oborech jako je hra na hudební nástroje, taneční či výtvarný. Všem se koncert líbil. Hu…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.