15.11.2023, Marcela Vokurková

Bobřík informatiky

Ve středu 8. 11. 2023 se třída 4. B zúčastnila celostátní soutěže Bobřík informatiky. Děti zvládly práci s počítačem a plnění zadaných úkolů úspěšně. 9 dětí získalo certifikát Bobříka informatiky. Gratulujeme

Fotogalerie


Další články

Advent společně

Novinky 4.B

Na středu 29. 11. 2023 vyhlásil žákovský parlament Advent společně. Celé dopoledne děti z 1. a 2. stupně trávily spolu tvořením na vánoce /přání, ozdoby, svícny aj./ včetně pohoštění. Společně výrobky, které děti výrobily, budou využity pro výzdobu školy, polikliniky, vánoční trhy, LDN. I třída 4. B tvořila se třídou 6. C. Projektový den začal seznámením s Adventem v pracovních listech a ve výukov…

Dvojjazyčné představování s rodilým mluvčím z Anglie

Novinky 4.B

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 navštívil 4. B rodilý mluvčí s paní učitelkou angličtiny. Představil se a pohovořil s dětmi. Z hodin českého jazyka děti využily své komunikační dovednosti z představování Řekni své jméno, příjmení, adresu a sděl Jak se máš?, Co máš rád/a?. A z hodin anglického jazyka pak použily získanou slovní zásobu daného tématu. Děti se s rodilým mluvčím pozdravily, vyslechly si jméno …

Vlastní jména nejen v českém jazyce

Novinky 4.B

Ve čtvrtém ročníku se třída 4. B učila vlastním jménům nejen v hodinách českého jazyka, ale i hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a vlastivědy. V hodinách českého jazyka se děti seznámily s pravidly psaní vlastních jmen, kdy je třeba uplatňovat velká tiskací či psací písmena. Tyto znalosti děti využily při práci s mapou v hodině vlastivědy dále v hodině výtvarné výchovy při výtvarných h…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.