14.05.2024, Marcela Vokurková

Ke Dni matek

Jako každý rok se druhou květnovou neděli slaví Den matek, letos tento den připadl na 12. 5. Děti ze 4. B nezapomněly a pro maminky vyrobily květinové přání se zápichem a zasadily fialky. Doufejme, že maminkám udělají radost.

Fotogalerie


Další články

Příprava oblíbeného jídla

Novinky 4.B

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 v hodině pracovních činností proběhla ochutnávka oblíbených jídel, která navázala na hodiny českého jazyka s popisem pracovního postupu oblíbeného jídla. Děti se nejdříve v hodinách českého jazyka seznámily s pravidly při psaní popisu děje, poté si připravily slohové cvičení na téma Příprava oblíbeného jídla a na závěr podle popisu připravily pokrm, který nabídly k ochutnávc…

Odpadové materiály jinak

Novinky 4.B

V úterý 14. 5. 2024 v hodině pracovních činností 4. B využila PET lahve k výrobě samozavlažovacích květináčů. Znalosti pěstování rostlin z hodin přírodovědy a pracovních činností se dětem hodily. Nejdříve si děti vyrobily květináč. Rozpůlily plastovou lahev, dno posloužilo jako miska na vodu a hrdlo otočené víčkem dolů s kalounem jako květináč. Semínka užitkových rostlin (hrách, čočka, fazole, oku…

Trilopark - setkání s pravěkem

Novinky 4.B

V pondělí 20. 5. 2024 se třída 4. B se setkala s odborníky na paleontologii – vědě o zkamenělinách. Od oborníků v projektu Trilopark se dozvěděla mnoho o palentologii a zkamenělinách. Naučila se nové pojmy jako je paleontologie, paleontolog, archeologie, artefakt, fosilie aj. Na třech stanovištích postupně poznávala období prvohor, první živočichy a rostliny, seznamovala se zkamenělinami různých ž…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.