Novinky 5.A

Výlet na hrad

Novinky 5.A

Ve čtvrtek 14. 6. jsme se vydali se třídou na výlet na hrad Hasištejn. Po příjezdu na nás čekal hradní pán, který nás provedl hradem a seznámil nás s životem ve středověku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o středověkých zbraních, o písařích a výrobě papíru, o středověkých lékařích a jejich léčebných metodách. Po prohlídce hradu jsme si mohli sami uválet a na ohni upéci chlebové placky, občer…

Projektový den: Ekosystémy

Novinky 5.A

Ve středu 6. 6. 2018 se ve 4. A uskutečnil projektový den na téma EKOSYSTÉMY. Děti se rozdělily do skupin a hned se pustily do práce. Vyhledaly si informace na internetu, v encyklopediích nebo v učebnici přírodovědy. Z domova si přinesly obrázky, které využily při výrobě naučných plakátů. Výsledky své práce prezentovaly před třídou na konci projektového dne. Všechny děti byly velice aktivní a svou…

Exkurze na letišti

Novinky 5.A

Ve středu 23. 5. jsme se se žáky ze 4. A a 4. B vypravili na exkurzi na Letiště Václava Havla v Praze. Nejdříve jsme si poslechli program exkurze a prohlédli si v hale model letiště. Potom jsme v doprovodu instruktora museli všichni projít bezpečnostním rámem a nastoupili jsme do autobusu, který nás vozil po letištní ploše. Viděli jsme stanoviště bezpečnostních složek, opravu letadel v hangárech, …

Projektový den Má vlast

Novinky 5.A

V pátek 11. května jsme ve 4. ročníku měli projektový den s názvem Práce s uměleckým dílem – Má vlast. Nejdříve jsme si povídali o naší vlasti, další hodinu si žáci na počítačích vyhledávali informace o Bedřichu Smetanovi. S informacemi, které vyhledali na internetu, seznámili ostatní spolužáky. Potom si poslechli symfonickou báseň Vltava z cyklu Má vlast. Na závěr projektu žáci malovali svou vlas…

Kurz angličtiny

Novinky 5.A

Od 3. dubna probíhá v naší škole týdenní kurz anglického jazyka. Z naší třídy se ho účastní 19 žáků, kteří se během celého týdne budou zdokonalovat v konverzaci s rodilými mluvčími.

Velikonoce v DDM

Novinky 5.A

Ve středu 28. března jsme v DDM V Bílině na výtvarných dílnách vyráběli velikonoční dekorace a hráli jsme různé deskové hry.

Loutkové divadlo

Novinky 5.A

Ve středu 14. března se děti rozdělily do skupin a při projektovém vyučování PRÁCE S UMĚLECKÝM DÍLEM vyráběly a hrály loutkové divadlo. Pohádku, kterou si vylosovaly, si nejprve přečetly, určily hlavní a vedlejší postavy a daly se do výroby loutek a kulis. Navzájem si pomáhaly a nakonec jednotlivé pohádky zahrály ostatním dětem ze třídy. Druhý den čtvrťáci předvedli nacvičené pohádky prvňáčkům.

Vybíjená

Novinky 5.A

V březnu jsme trénovali na turnaj ve vybíjené. Soutěžili jsme se 4. B a 4. C. Z naší třídy jsme nakonec vybrali Adama Bažanta, který naši třídu reprezentoval při vybíjené v oblastním kole.

Čarodějnický učeň

Novinky 5.A

Ve čtvrtek 15. února jsme v Kulturním domě v Bílině navštívili muzikál pro děti Čarodějův učeň. V napínavém představení plném kouzel zaznělo mnoho pěkných písniček. Jako v každé pohádce nakonec zvítězilo dobro nad zlem. Herci se představili v krásných kostýmech a za svůj výkon sklidili veliký potlesk.

Měření délky

Novinky 5.A

Ve středu 7. února jsme v hodině přírodovědy opakovali fyzikální veličiny. Pracovali jsme ve skupinách. Měřili jsme délku, převáděli jsme jednotky délky. Používali jsme různá měřidla – krejčovský metr, skládací metr, posuvné měřítko, pásmo, tabulové pravítko a plnili zadané úkoly.

Přejít na stránku: 13
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.