Novinky 5.A

Zlatý list

Novinky 5.A Pondělí, 08.04.2024

Ve středu 3. dubna 2024 se na naší škole konalo školní kolo soutěže Zlatý list. Tuto soutěž pro nás připravila paní učitelka Marcela Očková spolu se svou třídou 6. B. Zlatý list je tradiční přírodovědná soutěž, na které děti plní úkoly z oblasti ekologie, ochrany přírody, životního prostředí, geologie, zoologie, botaniky,… V naší třídě soutěžili jednotlivci i dvojice. Nejlepších výsledků ze třídy …

Modrotisk

Novinky 5.A Úterý, 26.03.2024

Ve čtvrtek 21. března jsme navštívili Výstavní síň u kostela v Bílině, kde jsme si nejprve prohlédli výstavu modrotisku a poté si každý z nás jeden takový ubrousek sám ozdobil. Dozvěděli jsme se při tom něco málo z historie modrotisku, o kterém nám paní Martina poutavě vyprávěla. Nakonec jsme si prohlédli velikonoční výzdobu na náměstí a vrátili jsme se zpátky do školy. Z vlastnoručně vyrobených u…

Bezpečný dům

Novinky 5.A Středa, 20.03.2024

Ve středu 20. března přišel mezi nás žák z osmé třídy Standa Birkner s besedou BEZPEČNÝ DŮM. Dětem vysvětlil, jak se bezpečně chovat v případě vzniku požáru, jak požár správně nahlásit. Přinesl jim ukázat, co potřebují hasiči ke své náročné práci. Pro děti měl připravené video, na kterém viděly závody dobrovolných hasičů. Standa všechny děti svou poutavou přednáškou zaujal a zaslouží velký obdiv a…

Exkurze na letišti

Novinky 5.A Úterý, 19.03.2024

V úterý 19. března se vypravila naše třída na exkurzi na Letiště Václava Havla v Praze. Po příjezdu na letiště se nás ujal průvodce, který nás nejprve odvedl k bezpečnostnímu rámu a všichni jsme museli projít kontrolou, jako kdybychom opravdu někam odlétali. Potom jsme nastoupili do autobusu, který nás provezl po letištní ploše, kam bychom se jen tak nedostali. Viděli jsme vzlétat i přistávat leta…

Matematika v praxi

Novinky 5.A Pondělí, 11.03.2024

V hodinách matematiky se seznamujeme s desetinnými čísly. Desetinná čísla zapisujeme, vyznačujeme na číselné ose, porovnáváme. Při jedné hodině matematiky jsme si rozdali letáky z obchodů a „nakoupili jsme“ potraviny na snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři. Spočítali jsme, kolik nákup stojí a konečnou cenu jsme zaokrouhlili na celé číslo. Některé děti byly překvapené, kolik…

Evropská unie v číslech

Novinky 5.A Čtvrtek, 29.02.2024

Ve úterý 26. února proběhl v 5. A projektový den Evropská unie v číslech. Nejprve jsme si ve třídě společně přečetli článek o Evropské unii, poslechli jsme si hymnu EU a rozdělili jsme se do skupin. Na další vyučovací hodinu jsme se přesunuli do počítačové učebny, kde děti vyhledávaly informace o členských státech Evropské unie a své poznatky prezentovaly před třídou. V hodinách pracovaly samostat…

Výuka v 5. A

Novinky 5.A Čtvrtek, 15.02.2024

V hodině českého jazyka se učíme druhy přídavných jmen. Rozlišujeme přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací a doplňujeme správné koncovky. Na hodinu ČJ jsme si do třídy přinesli tablety a na toto téma jsme hráli příšerky v programu HELLOSMART Lumio.  V hodině vlastivědy se učíme o planetě Zemi. Pracovali jsme s mapou světa a s glóbusem. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi poledníkem a rov…

Kreslíme podle videonávodu

Novinky 5.A Pátek, 09.02.2024

V hodině výtvarné výchovy jsme pracovali podle videonávodu. Kreslili jsme pouze obyčejnou tužkou. Někdo nakreslil krajinu, někdo zvířata. Všechny obrázky se nám moc povedly.

Den s Bovýskem

Novinky 5.A Čtvrtek, 25.01.2024

V úterý 23. ledna dostaly děti od firmy BOVYS na ochutnání různé druhy exotického ovoce. Nejprve zhlédly video o zdravých stravovacích návycích, o pravidelné a dobře vyvážené stravě, o dodržování pitného režimu, o správném skladování a dodržování hygieny při konzumaci ovoce a zeleniny. Potom si ovoce a zeleninu umyly, s pomocí paní asistentky nakrájely a pustily se do zdravého mlsání. Firmě BOVYS …

Zimní tvoření

Novinky 5.A Čtvrtek, 18.01.2024

V hodinách výtvarné výchovy malovaly děti zimní obrázky, při pracovních činnostech vystřihovaly z bílého a černého papíru různé tvary, které mají znázorňovat stíny. Oba výtvory se dětem moc povedly.

Přejít na stránku: 13
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.