Novinky 5.A

Se čtenářským klubem v knihovně

Novinky 5.A

Již od září navštěvuje několik dětí ze 3. A čtenářský klub. Tento klub je zaměřený na knihy a čtení. Proto jsme se vydali do místní knihovny, kde jsme si mohli knihy prohlédnout, přečíst ukázky a popovídat si o nich. Už teď se těšíme na březnovou návštěvu.

Třídíme odpad s Tondou Obalem

Novinky 5.A

V pátek před prázdninami jsme se zúčastnili besedy o třídění odpadu. Odpovídali jsme na záludné otázky, zahráli si hru a dostali malé odměny. Program se nám moc líbil.

Čarovná pastelka

Novinky 5.A

Ve čtvrtek 23. 1. jsme se vydali do divadla. Dostali jsme pozvání od "Čarovné pastelky". Pastelka nás veselými písničkami a vyprávěním provedla všemi světadíly. Koncert se nám líbil.

S osmáky za pohádkou

Novinky 5.A

V pátek k nám do třídy zavítali naši spoužáci z osmé třídy. Ve čtenářském klubu si pro nás připravili pokračování pohádky O Šípkové Růžence. Pokládali nám záludné otázky a nakonec jsme si zasoutěžili. Celá hodina velice rychle utekla a pohádka měla velký úspěch.

Konec plaveckého kurzu

Novinky 5.A

V úterý jsme se rozloučili s místní halou. Proběhla poslední hodina plavání, kterou jsme si moc užili. Pohráli jsme si, také jsme závodili a připomněli si zásady chování u vody a ve vodě. Jsou z nás již plavci. Mezi ty nejlepší doplavali Jakub Seifert a Lucka Slačíková.

QR kody ve 3. A

Novinky 5.A

Ve čtvrtek jsme měli za úkol přinést si do školy mobilní telefon. Všichni jsme napjatě očekávali, co se asi bude dít. Po příchodu do třídy nám začalo svítat. Na lavici visely zámky a klíče a po celé třídě barevné papíry s QR kody. Během následujících hodin jsme se zaujetím spočítali spoustu slovních úloh, procvičili vyjmenovaná slova a doplnili i/y. Ani nám nepřišlo, že se učíme. Spolupracovali js…

Geometrie trochu jinak

Novinky 5.A

V hodinách geometrie se učíme rozpoznávat rovinné i prostorové útvary. Rýsujeme přímky a úsečky. Abychom si hodiny trochu zpestřili, rozhodli jsme se rýsování a měření využít k tvorbě zajímavé pomůcky. Za pomoci několika málo věcí a trošky naší šikovnosti jsme vytvořili hologram. Naše práce musela být opravdu přesná, o čemž jsme se přesvědčili při promítání.

Perníkové vánoční tvoření

Novinky 5.A

Ve čtvrtek 28. listopadu proběhl v naší a dalších několika třídách projektový den. Zaměřili jsme se již na vánoční veselí a společně vytvořili perníkovou vesničku. Práce a hlavně její výsledek se nám moc líbí.

Výrábíme krmítka

Novinky 5.A

Děti ze 3.A v rámci pracovních činností vyrobily krmítka pro ptáčky a použily k tomu prázdné krabičky od mléka. Vyzkoušely si, jak lze odpad proměnit v užitečnou věc. A protože nám počasí přálo – nepršelo, podařilo se nám rozvěsit krmítka v přilehlé části školní zahrady. Teď už jen stačí, aby si ptáčci krmítka našli a zvykli si na ně létat. Pokud se krmítka ujmou a ptáčci se budou vracet, bude to …

3.A v DDM

Novinky 5.A

Na začátku listopadu jsme se vydali do DDM. Připravili si tam pro nás krásný pogram, zaměřený již na vánoční svátky. Dozvěděli jsme se zajímavosti o vzniku Vánoc, připomněli si vánoční zvyky a tradice, ozdobili vánoční stromeček, upekli tradiční perníčky a vyrobili věnec. Program se nám velice líbil a odcházeli jsme domů plní zážitků.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.