Novinky 5.B

Měříme velikost gravitační síly

Novinky 5.B

Z přírodovědy již známe hodně veličin, v pátém ročníku jsme si přidali sílu, kterou jsme ještě neznali. Zkoušeli jsme pomocí siloměrů měřit, jakou silou jsou různé předměty přitahovány k Zemi. V praxi jsme si ověřili, že předmět, který má větší hmotnost, je k Zemi přitahován větší gravitační silou než předmět s menší hmotností. Měření se siloměry jsme si užili.

Kočky, kam se podíváš

Novinky 5.B

Naším prvním výkresem v letošním školním roce byly kočky. Malovali jsme kočky tlusté, hubené, velké, malé... Každý namaloval nějakou jinou. Obrázky se moc povedly.

Merkur a magnetická síla

Novinky 5.B

Tak už nám začal nový školní rok. Po opakování učiva ze 4. ročníku pomalu začínáme s novým učivem. V přírodovědě je to magnetická síla a magnetické pole. Na pokusech jsme zjišťovali, které látky jsou přitahovány magnetickou silou. Získané poznatky jsme zkoušeli aplikovat i v pracovních činnostech na stavebnici Merkur.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.