Novinky 6.A

Den Země 2019

Novinky 6.A Úterý, 21.05.2019

Den země připadá na 22. dubna a upozorňuje na problémy s udržitelným vývojem, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně vůči přírodě a celé naší planetě. My jsme se se třídou připojili k celoškolnímu projektu, který proběhl ve čtvrtek 25. dubna a v rámci kterého jsme se dopoledne seznámili s aktuálními ekologickými problémy současného světa, tedy i našeho nejbližšího okolí, a ve druhé části proj…

Zdobení velikonočních perníčků

Novinky 6.A Úterý, 21.05.2019

Na letošní Velikonoce se naše třída dobře připravila, s paní učitelkou Soňou Tancošovou ozdobila během hodiny výtvarné výchovy velikonoční perníčky. A jeden, ten nejhezčí, jsem od dětí dostal i já. Dobře si prohlédněte fotografie a uvidíte, s jakým zaujetím děti perníčky zdobily. Jen se některé perníčky nepodařilo dochovat až do svátků, protože jsme je snědli. Ale pár se přece jen zachránit podaři…

Národní památník na Vítkově

Novinky 6.A Úterý, 21.05.2019

V pátek 5. dubna 2019 naši 6.A čekala další zajímavá akce: jeli jsme do Prahy navštívit Národní památník na Vítkově. V souladu s loňským výročím jsme se tady chtěli seznámit s historií vzniku samostatného Československé státu v roce 1918. Pro tento účel byl pro děti přichystán zajímavý program, symbolicky pojmenovaný "Český lev se probouzí". Ve Slavnostní síni, ve které se udělují státní vyznamená…

Mimozemšťani ve škole

Novinky 6.A Středa, 13.03.2019

Ve čtvrtek 7. ledna 2019 se naše škola stala galaktickým centrem setkání mimozemšťanů. Děti z naší třídy představovaly nejrůznější druhy a typy mimozemských civilizací, na slet se dostavil dokonce i samotný doktor Zoidberg, který patří k rase Decapodianů. Jak z fotografií vyplývá, všichni zúčastnění se báječně bavili. Podstatou projektu bylo natočení filmového záznamu a naplnění připraveného scéná…

Matematika jinak

Novinky 6.A Neděle, 10.03.2019

Hodiny matematiky rozhodně nejsou o výpočtech bez vazby k reálnému světu a probírání látky, u které si děti nejsou jisté, k čemu jim to v praxi bude. Příkladem jsou projektové hodiny, ve kterých se v matematických úlohách objevují vesmírné cesty, raketoplány, ale také zástupci živočišné říše a další zajímavé výlety do okolního světa. Jak je to se setkáváním kosmonautů v rámci mnohaletých misí nebo…

Příprava vánočního programu

Novinky 6.A Středa, 12.12.2018

V úterý 4. prosince 2018 jsme s dětmi v rámci projektového dne od rána vyráběli "zboží" pro vánoční akci, která se na naší škole uskuteční 13. prosince. Cílem bylo vyrobit a připravit produkty, kterými se děti z 6.A budou na tomto kulturním představení prezentovat. Jak to dopadlo, to si můžete prohlédnout na fotografiích, je z nich zřejmé, že v některých dětech je ukrytý velký výtvarný talent.

Národní pedagogické muzeum v Praze

Novinky 6.A Středa, 12.12.2018

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 jsme se třídou odjeli do Prahy do Národního pedagogického muzea, kde nás čekala prezentační akce "Malý písař". Pro děti byl připraven zajímavý a hlavně akční program: ve výtvarné dílně si vyzkoušely různé typy historického písma, používaného na našem území od středověku do 20. století. Postupně psaly hlaholicí, gotickou minuskulou, kurentem a tzv. českou latinkou. Vel…

Keltové v Národním muzeu

Novinky 6.A Pondělí, 19.11.2018

5. listopadu 2018 jsme hned ráno vyjeli se třídou autobusem do Národního muzea v Praze, kde jsme navštívili výstavu "Keltové". Výstavu samotnou s námi prošla průvodkyně, která dětem o Keltech pověděla spoustu zajímavých informací a děti také díky ní během putování s Kelty plnily řadu úkolů. Hlavní ovšem byla výstava samotná a celá řada velmi zajímavých exponátů. Děti si tak opět ověřily, že si mno…

Nová hudebna

Novinky 6.A Pondělí, 19.11.2018

Díky laskavosti paní ředitelky se ve škole podařilo vybudovat novou učebnu hudební výchovy. V hudebně trávíme každou naši hodinu hudební výchovy, zpíváme tu, posloucháme muziku, povídáme si o ní, diskutujeme tu ale i o věcech, které s hudbou souvisejí mnohdy třeba jen okrajově. Díky hudbě a kulturnosti totiž může být svět hezčí.

Adaptační kurz

Novinky 6.A Pondělí, 01.10.2018

Hned na úvod školního roku jsme s nově vytvořenou třídou 6.A vyjeli na adaptační kurz do rekreačního areálu Poslův Mlýn nedaleko Poselského rybníka v Doksech u Máchova jezera. Do areálu jsme dorazili 10. září dopoledne a celý čas kurzu jsme plnohodnotně využili pro poznávání okolí i sebe navzájem. Kromě různě motivovaných her jsme s dětmi pravidelně vyráželi na procházky po okolí a také prohlédnou…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.