Novinky 6.C

EXKURZE - MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Novinky 6.C

Ve středu 23. 5. 2018 jsme se vydali na exkurzi na MÚ v Bílině. Naše exkurze navazovala na projekt volby, uskutečněný v únoru v naší škole.Paní místostarostka nás provedla celou budovou. Ukázala nám pracovnu pana starosty, obřadní síň, kde se konají svatby a vítání občánků. Nejvíce nás ale zaujala místnost, kde se schází rada města.Poté, co jsme zasedli ke stolkům s mikrofony a hlasovacími zařízen…

Projekt HMYZ

Novinky 6.C

Ve středu 30. 5. 2018 proběhl v naší třídě projektový den zaměřený na přírodopis.První vyučovací hodinu jsme si povídali o hmyzu, ukazovali si obrázky a rozdělili jsme se do skupin. Další tři hodiny jsme ve skupinkách zpracovávali plakáty na skupinu hmyzu, kterou jsme si vylosovali. Psali jsme například o broucích, motýlech nebo včelách. Každý ze skupiny také vytvářel „občanský průkaz“ se základní…

„Učím se učit“ a „Barma“

Novinky 6.C

V pondělí 16. 4. jsme měli besedu na téma „Učím se učit“. Paní lektorka nám povídala o tom, jak se správně učit. Dozvěděli jsme se, co nás ruší u učení, o tom, jak funguje mozek při učení, že nejlépe si pamatujeme to, co je žlutě zvýrazněno a černě napsáno, ukázala nám několik mnemotechnických pomůcek. Vyzkoušeli jsme si také test naší krátkodobé paměti. Beseda se nám moc líbila a byla velmi poučn…

Malý písař

Novinky 6.C

Ve středu 14. března jsme vyrazili na exkurzy do Prahy. Navštívili jsme Národní pedagogické muzeum a Knihovnu Jana Amose Komenského. Prohlédli jsme si expozici, která vypovídala o vývoji školství od středověku až po současnost. Dozvěděli jsme se plno informací, které jsme si zapisovali do pracovních sešitů. Prolistovali jsme si učebnice našich rodičů i prarodičů, usedli jsme do dřevěných lavic, z…

Projekt volby

Novinky 6.C

Dne 14. 2. 2018 se všechny šesté třídy sešly ke společnému projektu na téma VOLBY.V úvodu nám paní učitelky zadaly a vysvětlily práci. Poté jsme si vytvořili volební týmy a v těch zpracovávali své volební programy, plakáty, vlajky a připravovali jsme občerstvení pro naše voliče.Závěrem proběhla vlastní volba, kdy jsme prezentovali naše volební programy, a všichni voliči hlasovali pro strany, se kt…

Vysvědčení

Novinky 6.C

     Ve středu 31. 1. 2018 nám paní učitelka rozdala naše první vysvědčení na druhém stupni. Byli jsme velmi nedočkaví, jak jsme ten první půlrok zvládli.      Poté se všichni žáci druhého stupně shromáždili v hale školy ke slavnostnímu ocenění nejúspěšnějších žáků. Po úvodním tanečku, který si připravili žáci osmé třídy, jsme postupně chodili na pódium, převzít diplomy za vyznamenání, nula zameš…

Vikingové

Novinky 6.C

15. ledna 2018 naši školu navštívil historický spolek, který si pro nás připravil představení na téma Vikingové.Dozvěděli jsme se plno zajímavostí o životě těchto skandinávských mořeplavců a bojovníků. Někteří z nás mohli dokonce usednout do vikingské lodě a natrénovat si bojové formace. Vrcholem představení byl souboj dvou Vikingů, při kterém se všem tajil dech.

Vánoce v 6. C

Novinky 6.C

Poslední týden před Vánocemi nám zpestřilo několik vánočních akcí.Ve čtvrtek 21. 12. 2017 si pro nás učitelé připravili vánoční turnaj v přehazované. Utkali jsme se s družstvy z ostatních šestých a sedmých tříd. Bojovali jsme statečně, nakonec jsme obsadili 4. místo. Turnaj se nám líbil a nasbírali jsme plno zkušeností pro příští rok.Odpoledne za námi do školy přišli rodiče, sourozenci, babičky, d…

Pečení perníčků

Novinky 6.C

V pátek 1. 12. pekli kluci z 6. C po vyučování perníčky pro rodiče na vánoční besídku.Zpočátku to vypadalo, že se všem slepí ruce těstem, ale nakonec se ukázalo, že jsou to šikovní kuchtíci.Perníčky se povedly, spálil se pouze jeden plech

Školou chodil Mikuláš s anděly a čerty

Novinky 6.C

V úterý 5. 12. si žáci devátých tříd se svými třídními učitelkami připravili pro mladší spolužáky mikulášskou nadílku. Celý den jsme byli napjatí, kdy už zavítají do naší třídy. Andílci nás vánočně naladili pěknou písničkou, pak k nám moudře promluvil Mikuláš, a nakonec přišli čerti, postrašit ty zlobivější z nás. Museli jsme slíbit, že se polepšíme, nebudeme zlobit a budeme se učit. Andílci nás …

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.