Novinky 7.A

Den Země

Novinky 7.A

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhl na naší škole Den Země. V první části projektu proběhly přednášky na téma voda, odpady, energie a ekologická stopa. V této části jsme zjišťovali, jakou po sobě zanecháváme v životním prostředí ekologickou stopu svým způsobem života. V druhé části projektového dne jsme spolu s ostatními spolužáky 2. stupně uklízeli pozemek naší školy, neboť nepořádek tu děláme právě m…

Hudební pořad

Novinky 7.A

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 navštívil naši školu pan Hrabě se svým hudebním pořadem. V rámci výuky jsme se i my pořadu zúčastnili. Dozvěděli jsme se další informace ze světa hudebních technologií a mohli jsme si některé přístroje a hudební nástroje vyzkoušet. 

Sebeobrana

Novinky 7.A

V hodině tělesné výchovy si žákyně vyzkoušely základy sebeobrany. Jejich starší spolužáci, kteří již delší dobu kroužek sebeobrany navštěvují, je seznámili s jednoduchými chvaty. Chvaty slouží k obraně proti přepadnuti, napadení či jinému trestnému činu. Dívky si prakticky vyzkoušely jednotlivé chvaty a navzájem si zahrály na oběť, či násilníka. Hodina jim ukázala, že tělesná výchova není jenom o …

Hodnocení 1. pololetí 2018/19

Novinky 7.A

A je to tady .... první pololetí školního roku je za námi. Dne 31. 1. nám bylo rozdáno vysvědčení s našimi výsledky za 1. pololetí. Kromě rozdávání vysvědčení jsme se také sešli všichni v hale škole, kde jsme společně zhodnotili naše výsledky. Poznali jsme žáky i z ostatních tříd, kteří uspěli v 1. pololetí s vyznamenáním a také žáky s nulovou absencí. Poděkování patřilo také žákům, kteří se zúčas…

Vánoční turnaj 2018

Novinky 7.A

Hurááá na vánoční turnaj ... ve čtvrtek 20.12. 2018 pořádala naše škola vánoční turnaj. Naše třída vytvořila tým s názvem Black Sqaut. Snažili jsme se, občas se vztekali, ale bojovali ze všech sil, sportovní štěstí se na nás střídavě usmívalo. Důležitější než umístění byla dobrá nálada a podpora ostatních ze třídy, kteří fandili. Jsme prostě skvělá parta... a těšíme se do nového roku :-) 

Česká televize a Star dance

Novinky 7.A

Ve středu 5.12. 2018 jsme měli možnost v rámci vánočního překvapení nahlédnout do zákulisí České televize. Nejprve jsme se dozvěděli základní informace o fungování jednotlivých programů ČT a poté jsme se vydali s průvodcem na samotnou prohlídku. Na chodbách jsme potkávali známé tváře z televizních obrazovek, měli jsme to štěstí a viděla jsme přímé natáčení dětského pořadu Kouzelná školka, poznali …

Vánoční projekt 2018

Novinky 7.A

Dne 4. 12. 2018 proběhl projektový den zaměřený na přípravu slavnostního rozsvícení vánočního stromečku. Připravovali jsme pro rodiče perníčky, které si mohou na akci nazdobit. Všichni jsme se snažili a práce nám šla od ruky. V dalších hodinách jsme si vyrobili každý svoji ozdobu na stromeček, poslouchali jsme společně koledy a vytvořili si pravou předvánoční atmosféru. 

Exkurze do Národního muzea v Praze

Novinky 7.A

V měsící listopadu jsme se zúčastnili exkurze do Národního muzea v Praze. Měli jsme možnost seznámit se s životem Keltů, vidět zajímavé archeologické nálezy a na chvilku se vrátit do doby dávno minulé. Během exkurze jsme plnili různé úkoly a ověřovali si naše získané znalosti. Na závěr vyplnili vědomostní test a dokonce získali pochvalu za skvělou spolupráci. Už nyní se těšíme na další exkurzi. 

Za tajemstvím potravin aneb víš, co jíš?

Novinky 7.A

V pátek 5.10. 2018  jsme měli možnost zúčastnit se zábavného soutěžního dopoledne v Národním zemědělském muzeu v Praze, kde se konal  výchovný program s názvem "Za tajemstvím potravin aneb, víš co jiš?" V muzeu byly pro nás soutěžící připraveny hry s tématikou správného a zdravého stravování, všichni jsme s nadšením soutěžili a každý si za splnění úkolů odvezl malý dárek. Na tuto akci jsme jeli se…

Adaptační kurz

Novinky 7.A

Ve dnech 10. - 14. 9. 2018 jsme se zúčastnili adaptačního kurzu v Poslově Mlýně. Cílem tohoto kurzu bylo pracovat na rozvoji a upevňování mezilidských vztahů. Dny byly plné zábavných aktivit, vytvořili jsme si svůj třídní erb, zabydleli se na vlastním ostrově, sportovali a společně se poznávali. Jednou z aktivit, kterou jsme s malými protesty zvládli, byl den "mobil off". Pobyt jsme si všichni uži…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.