13.05.2024, Alena Brandtnerová

Futurento - úniková hra

V pondělí 29. 4. jsme se spolu s 8. A vydali na únikovou hru v Praze s názvem Futurento. Jednalo se o zábavnou akční týmovou hru, kde na žáky čekaly fyzické i logické úkoly, díky kterým si vyzkoušeli týmovou spolupráci. Během tří hodin museli stihnout projít co nejvíce místností a splnit co nejvíce různě náročných úkolů. Některé byly zaměřené na fyzičku, jiné prověřily jejich logické myšlení a také znalosti např. z dějepisu, zeměpisu, matematiky, nebo přírodopisu. Všichni se celou dobu snažili úkoly plnit poctivě a s odhodláním, ale hlavně si hru užít. A to si myslím povedlo.

Fotogalerie


Další články

Projektový den

Novinky 7.A

V pátek proběhl na 2. stupni projektový den s názvem „Den Země“. Projekt vyhlásil náš žákovský parlament a jeho přáním bylo využít odpadový materiál. V první části bylo úkolem uklidit část školního pozemku a ve druhé vyrobit výrobek z odpadních materiálů. Děti se úkolu zhostily poctivě a s nadšením. Využily, co se dalo - starý papír, plastové lahve, víčka, krabice a mnoho dalšího. I když se všechn…

Návštěva knihovny

Novinky 7.A

Dne 13. 3. jsme navštívili v rámci českého jazyka knihovnu v Bílině. Během besedy s paní knihovnicí jsme se dozvěděli informace o chodu knihovny a pravidla při půjčování knih. Seznámili jsme se s knižními novinkami, vyluštili křížovku a prohlédli si prostory knihovny. Určitě naše návštěva nebyla poslední.  

Cimbálová kapela Réva

Novinky 7.A

16. února 2024 navštívila naši školu cimbálová kapela RÉVA. Dětem zahráli spoustu známých písniček. Nechyběla vážná hudba, lidové písničky i moderní písničky z dnešní doby. Děti si zasoutěžily, zazpívaly, zatancovaly a poznaly i lidové nástroje na vlastní oči. Děkujeme za krásný hudební zážitek.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.