12.06.2019, Gabriela Mašková

Imaginatorium Praha 2019

Imaginatorium ... co si pod tím představíme?  Dnes velmi populární " únikovka",  skvělé místo pro školní výlet. V pátek 7. 6. 2019 jsme podnikli náš poslední školní výlet. Navštívili jsme Imaginatorium v Praze, které nabízí především zábavu, vzájemnou spolupráci, napětí a radost ze splněného úkolu. Návštěva nám umožnila vyzkoušet si uniknout z místností a splnit požadovaný úkol. Všem skupinám se úkol podařil s malými nápovědami. Museli jsme především všichni spolupracovat, komunikovat a řešit záhady, které nás dovedly ke splnění dalších úkolů. Plní zážitků z napínavého dobrodružství jsme se vraceli domů, všem takový výlet doporučujeme! 


Další články

Lapidárium ND Praha

Novinky 7.A

Dne 15. 5. 2019 se naše třída měla možnost zúčastnit exkurze do Lapidária ND v Praze. Během exkurze jsme získávali informace o vystavovaných exponátech a prezentovali jsme je ostatním spolužákům, za odměnu jsme získávali obrázky objektů, ze kterých jsme si ve skupinkách budovali naše vesnice. Museli jsme taktizovat a přemýšlet, jaké objekty jsou pro nás strategicky významné a důležité.  I přes nep…

Beseda s městskou policií

Novinky 7.A

Dne 21. 5. 2019 proběhla beseda s městskou policií na téma bezpečnosti silničního provozu. Zopakovali jsme si nejen pravidla pro jízdu na silnici, ale také jaké bezpečnostní prvky má mít naše kolo a jak důležité je, mít na hlavě vždy helmu. Zároveň jsme si připomněli, jaké cyklistické trasy se nacházejí v našem okolí a jak se na nich máme chovat, abychom nikoho neohrozili. Vzhledem k blížícím se l…

Den Země

Novinky 7.A

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhl na naší škole Den Země. V první části projektu proběhly přednášky na téma voda, odpady, energie a ekologická stopa. V této části jsme zjišťovali, jakou po sobě zanecháváme v životním prostředí ekologickou stopu svým způsobem života. V druhé části projektového dne jsme spolu s ostatními spolužáky 2. stupně uklízeli pozemek naší školy, neboť nepořádek tu děláme právě m…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.