Novinky 7.B

Netradiční výuka fyziky

Novinky 7.B Čtvrtek, 23.06.2022

V tomto pololetí jsme si v hodinách fyziky užívali, že nemusíme sedět doma u on-line výuky, ale můžeme si řadu nových znalostí ověřit praktickými pokusy. V hodinách jsme se změnili dokonce na kouzelníky, kteří dokážou otočit naplněnou sklenici vodou dnem vzhůru, propíchnout sáček naplněný vodou, která nám nevyteče. Ponořit papírový ubrousek do vody, a přesto zůstane suchý. Zmáčknout plastovou láhe…

Den bez aktovek

Novinky 7.B Pátek, 27.05.2022

Dne 23. 5. 2022 proběhl na naší škole DEN BEZ AKTOVEK. Žáci si měli pomůcky přinést v čemkoli, co mohlo nahradit klasické školní batohy. NO BACKPACK DAY je oblíbeným happeningem po celém světě, jehož cílem je upozornit na miliony dětí, které denně nosí pomůcky v ruce do škol vzdálených mnoho kilometrů. Naše třída se s tímto úkolem hravě vypořádala. Učení si děti přinesly v cestovním kufru, koši na…

Jarní úklid školního pozemku

Novinky 7.B Sobota, 21.05.2022

V pondělí 16. 5. proběhl na naší škole v 7. ročnících projektový den, který byl zaměřený na úklid školního pozemku. Naše třída měla za úkol důkladně vyčistit chodník a zbavit ho plevele. Dostali jsme pracovní rukavice, motyčky, hrabičky, lopaty, košťata a kolečko. Celý chodník jsme vyčistili k nepoznání a určitě se tohoto projektu rádi zúčastníme i na podzim.

Hurá na puťák

Novinky 7.B Čtvrtek, 19.05.2022

Ve čtvrtek 12. května se naše třída vypravila společně s panem učitelem Švachem a paní učitelkou Dobrovičovou na „Puťák“. Zabalili jsme si jen ty nejnutnější věci do krosen a odpoledne po škole jsme se všichni setkali na bílinském nádraží, odkud jsme vyrazili do Ohníče. Náš cíl byl na statku, kde jsme se utábořili a sami si uvařili večeři. Navečer se na nás přijela podívat naše třídní paní učitelk…

Projekt PTÁCI

Novinky 7.B Úterý, 17.05.2022

Ve čtvrtek 5. května měla naše třída projektový den zaměřený na přírodopisné znalosti o ptácích. Vylosovali jsme si řád ptáků a ve skupinách jsme pak zjišťovali a zapisovali důležité informace. Využili jsme encyklopedie, odborné knihy a internet. Svoje práce jsme obohatili o kresby a nalepené obrázky jednotlivých druhů ptáků. Nakonec jsme svoji tvorbu prezentovali před svými spolužáky a odpovídali…

Aprílově naladěni

Novinky 7.B Středa, 13.04.2022

Dne 1. 4. měla naše třída hodinu občanské výchovy. Děti si o přestávku přinesly tablety, se kterými pracovaly ve formě únikové hry. Téma bylo Světová náboženství. A jelikož byl apríl, tak jsme přišli bláznivě oblečeni. Tento den měli žáci také hodinu zeměpisu. Vytvořili si skupiny, ve kterých do slepé mapy Afriky doplnili názvy států jako puzzle a zjišťovali o nich i další zajímavosti. Obě hodiny …

Geometrie ve skupinách

Novinky 7.B Středa, 16.03.2022

V hodinách matematiky procvičujeme probrané učivo při skupinové práci. Tento týden jsme se učili rýsovat trojúhelníky, také jsme je třídili podle velikosti stran a úhlů. Týden jsme zakončili skupinovou prací, při které jsme podle zadání společně plnili různé úkoly a také narýsovali tři různé trojúhelníky. Společná práce nás bavila, všichni se zapojili a přispěli svými vědomostmi. 

Výtvarka nás baví

Novinky 7.B Pondělí, 14.02.2022

Na hodině výtvarné výchovy jsme vytvářeli vrstvené obrázky zimní krajiny. Pozadí tvořila načerno natřená čtvrtka formátu A 4.  Druhou vrstvu představoval kruh rozdělený na osminy, které jsme vybarvili různými barvami. Ozdobou všech našich prací byl sněhulák, kterého jsme vystřihli z bílé čtvrtky a nalepili do středu barevného kruhu. Téměř hotové umělecké výtvory jsme nakonec dozdobili rámečkem po …

Tříkrálová nadílka

Novinky 7.B Pondělí, 10.01.2022

Vánoční prázdniny utekly jako voda a už jsme zpátky ve škole. Každé pondělí a čtvrtek nás čeká testování, a tak si vždy přejeme, abychom měli negativní výsledky a mohli být ve třídě se svými spolužáky. Tento čtvrtek 6. ledna na Tři krále začal náš školní den nejprve testováním a potom následovala malá nadílka od naší paní učitelky. Všichni jsme dostali sladkost a náramky štěstí, které nás ochrání …

Halloweenská výuka

Novinky 7.B Pondělí, 08.11.2021

Poslední říjnový týden před podzimními prázdninami jsme měli výuku zaměřenou na Halloween. Do třídy tentokrát nepřišli obyčejní žáci ani učitelé, ale nadpřirozené bytosti (čarodějnice, duchové, čertice, mrtvá nevěsta). Měli jsme strašidelnou ČJ a M a vyplňovali jsme zajímavé pracovní listy s halloweenskými úkoly. Dozvěděli jsme se kdy, jak a v jakých anglicky mluvících zemích se svátek Halloween s…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.