13.03.2023, Lucie Skřivánková

Kouzlíme ve fyzice

V měsíci únoru jsme se ve fyzice věnovali tlaku, hydrostatickému tlaku, tlaku v kapalinách či atmosférickému. Mimo teoretických znalostí jsme si také některé informace ověřili prakticky. Stali se z nás kouzelníci. Naučili jsme se, jak ponořit papírový kapesník do vody, a přesto ho nenamočit. Otočit plnou sklenici vody dnem vzhůru, a přesto vodu nevylít nebo otočit plnou plastovou láhev hrdlem dolů a voda nám nevytekla. Sáček naplněný vodou jsme pěkně propíchali špejlí, ale ani kapka vody nám nevytekla. Na tomto pokusu jsme si po vytažení špejlí ukázali, jak působí hydrostatický tlak v různých hloubkách kapaliny.

Fotogalerie


Další články

Vzpoura úrazům

Novinky 7.B

Ve středu 8. 2. se naše třída zúčastnila velmi zajímavé besedy. Vedli ji totiž lidé na vozíčku, nebo o berlích, tedy lidé po těžkých úrazech, nebo nemocích, které jim způsobily ochrnutí. Dvě hodiny nám vyprávěli své příběhy, zkušenosti ze života takto postižených lidí a vysvětlovali nám důvody, proč k takovému postižení vůbec může dojít. Tyto besedy jsou organizované Všeobecnou zdravotní pojišťovn…

Jak nám to jde s atlasem?

Novinky 7.B

I to jsme mohli zjistit ve školním kole Zeměpisné olympiády. Zeměpis nás baví, tak proč to nezkusit? Za naší třídu se přihlásilo 7 zájemců - Natálka Stejskalová, Tomáš Pulchart, Klausik Pohl, Lucka Špadrnová, Péťa Mikulandová, Standa Birkner a Viktorka Jurcová. Svoje síly mohli poměřit nejen mezi sebou, ale i s ostatními sedmáky, kteří s nimi byli ve stejné kategorii. Dvě hodiny pracovali s atlase…

Třídíme odpad správně?

Novinky 7.B

Ve středu 4. ledna naši školu navštívili lektoři společnosti EKO-KOM se vzdělávacím programem Tonda Obal na cestách. Program je zaměřený na správné třídění, recyklaci a využití odpadu. Seminář v naší třídě vedla skvělá paní lektorka. Ukázala nám jednotlivé vzorky materiálů, které se třídí a následně recyklují. Poprvé jsme viděli horninu železnou rudu (magnetit) pro výrobu železa. Poznali jsme pref…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.