Novinky 7.C

Poslední den školního roku

Novinky 7.C

Vysvědčení rozdáno a hurá na prázdniny.Všem dětičkám a rodičům velké díky, že jsme ten první společný školní rok v dobrém zvládli. Moc děkuji za krásné kytičky.Užijte si léto a zasloužený odpočinek a v září se na vás zase budu těšit.Vaše třídní učitelka

PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE

Novinky 7.C

Na závěr školního roku nás čekalo ještě jedno školní dobrodružství. Spolu se 7. B a 8. B jsme přespávali ve stanech na školní zahradě.Sešli jsme se v pondělí 25. 6. v 17 hodin před školou. Nejprve jsme si postavili stany a připravili pelíšky na večer. Poté jsme hráli různé hry, povídali si a objednali jsme si pizzu k večeři. Pak už jsme se netrpělivě těšili na setmění, kdy nás čekalo vypravování s…

Výlet do ZOOPARKU

Novinky 7.C

V úterý 19. 6. 2018 jsme za velmi příjemného počasí vyrazili na školní výlet. Vlakem jsme dojeli do Chomutova a dopoledne strávili v Zooparku.Pohlédli jsme si zvířátka, zařádili si na prolézačkách a v lanovém centru, koupili jsme si něco dobrého na zub. A plni zážitků jsme se nechali opět vlakem unášet k domovům. Výlet se vydařil, všichni jsme si ho moc užili.

Projektové vyučování

Novinky 7.C

Ve středu 20. 6. 2018 nás ve škole čekalo projektové vyučování na téma Člověk za mimořádných událostí. Celý den jsme si povídali o tom, jak se chovat, jsme-li účastníky silničního provozu, dozvěděli jsme se také, co dělat při různých živelných katastrofách nebo při chemickém či jaderném ohrožení. Naučili jsme se zabalit evakuační zavazadlo, a dokonce jsme si oblékali improvizované prostředky civil…

EXKURZE - MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Novinky 7.C

Ve středu 23. 5. 2018 jsme se vydali na exkurzi na MÚ v Bílině. Naše exkurze navazovala na projekt volby, uskutečněný v únoru v naší škole.Paní místostarostka nás provedla celou budovou. Ukázala nám pracovnu pana starosty, obřadní síň, kde se konají svatby a vítání občánků. Nejvíce nás ale zaujala místnost, kde se schází rada města.Poté, co jsme zasedli ke stolkům s mikrofony a hlasovacími zařízen…

Projekt HMYZ

Novinky 7.C

Ve středu 30. 5. 2018 proběhl v naší třídě projektový den zaměřený na přírodopis.První vyučovací hodinu jsme si povídali o hmyzu, ukazovali si obrázky a rozdělili jsme se do skupin. Další tři hodiny jsme ve skupinkách zpracovávali plakáty na skupinu hmyzu, kterou jsme si vylosovali. Psali jsme například o broucích, motýlech nebo včelách. Každý ze skupiny také vytvářel „občanský průkaz“ se základní…

„Učím se učit“ a „Barma“

Novinky 7.C

V pondělí 16. 4. jsme měli besedu na téma „Učím se učit“. Paní lektorka nám povídala o tom, jak se správně učit. Dozvěděli jsme se, co nás ruší u učení, o tom, jak funguje mozek při učení, že nejlépe si pamatujeme to, co je žlutě zvýrazněno a černě napsáno, ukázala nám několik mnemotechnických pomůcek. Vyzkoušeli jsme si také test naší krátkodobé paměti. Beseda se nám moc líbila a byla velmi poučn…

Malý písař

Novinky 7.C

Ve středu 14. března jsme vyrazili na exkurzy do Prahy. Navštívili jsme Národní pedagogické muzeum a Knihovnu Jana Amose Komenského. Prohlédli jsme si expozici, která vypovídala o vývoji školství od středověku až po současnost. Dozvěděli jsme se plno informací, které jsme si zapisovali do pracovních sešitů. Prolistovali jsme si učebnice našich rodičů i prarodičů, usedli jsme do dřevěných lavic, z…

Projekt volby

Novinky 7.C

Dne 14. 2. 2018 se všechny šesté třídy sešly ke společnému projektu na téma VOLBY.V úvodu nám paní učitelky zadaly a vysvětlily práci. Poté jsme si vytvořili volební týmy a v těch zpracovávali své volební programy, plakáty, vlajky a připravovali jsme občerstvení pro naše voliče.Závěrem proběhla vlastní volba, kdy jsme prezentovali naše volební programy, a všichni voliči hlasovali pro strany, se kt…

Vysvědčení

Novinky 7.C

     Ve středu 31. 1. 2018 nám paní učitelka rozdala naše první vysvědčení na druhém stupni. Byli jsme velmi nedočkaví, jak jsme ten první půlrok zvládli.      Poté se všichni žáci druhého stupně shromáždili v hale školy ke slavnostnímu ocenění nejúspěšnějších žáků. Po úvodním tanečku, který si připravili žáci osmé třídy, jsme postupně chodili na pódium, převzít diplomy za vyznamenání, nula zameš…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.