Na dny 4. října 2019, 31. října a 1. listopadu 2019 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno.
10.09.2019, Gabriela Mašková

Začínáme ...

Prázdniny jsou pryč a my jsme opět usedli do školních lavic. První týden byl zahajovací, seznámili jsme se s organizací nového školního roku a připomněli si školní řád. Tento týden už rozjíždíme kola školního roku na plné obrátky. V pondělí 16. 9.  odjíždíme na adaptační kurz do Starých Křečan. Tentokrát bude zaměřen na látkové a nelátkové závislosti, samozřejmě bude také čas na různé aktivity podporující mezilidské vztahy a nebude zapomenuto na sport a zábavu. Už se všichni moc těšíme! 


Další články

Imaginatorium Praha 2019

Novinky 8.A

Imaginatorium ... co si pod tím představíme?  Dnes velmi populární " únikovka",  skvělé místo pro školní výlet. V pátek 7. 6. 2019 jsme podnikli náš poslední školní výlet. Navštívili jsme Imaginatorium v Praze, které nabízí především zábavu, vzájemnou spolupráci, napětí a radost ze splněného úkolu. Návštěva nám umožnila vyzkoušet si uniknout z místností a splnit požadovaný úkol. Všem skupinám se ú…

Lapidárium ND Praha

Novinky 8.A

Dne 15. 5. 2019 se naše třída měla možnost zúčastnit exkurze do Lapidária ND v Praze. Během exkurze jsme získávali informace o vystavovaných exponátech a prezentovali jsme je ostatním spolužákům, za odměnu jsme získávali obrázky objektů, ze kterých jsme si ve skupinkách budovali naše vesnice. Museli jsme taktizovat a přemýšlet, jaké objekty jsou pro nás strategicky významné a důležité.  I přes nep…

Beseda s městskou policií

Novinky 8.A

Dne 21. 5. 2019 proběhla beseda s městskou policií na téma bezpečnosti silničního provozu. Zopakovali jsme si nejen pravidla pro jízdu na silnici, ale také jaké bezpečnostní prvky má mít naše kolo a jak důležité je, mít na hlavě vždy helmu. Zároveň jsme si připomněli, jaké cyklistické trasy se nacházejí v našem okolí a jak se na nich máme chovat, abychom nikoho neohrozili. Vzhledem k blížícím se l…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.