Novinky 8.A

Školní výlet do Oseka

Novinky 8.A Středa, 29.06.2022

V pátek 24.6 jsme se vydali vlakem na hrad Rýzmburk. Po cestě jsme se zastavili v samoobsluze a v cukrárně na zmrzlinu. Šli jsme ve velkém horku pěšky tam i zpět, ale na hradě bylo krásně. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v lanovém centru. Poslední výlet jsme si užili.

Školní výlet

Novinky 8.A Úterý, 07.06.2022

Dne 3.června jsme se vypravili na školní výlet. Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží a pak už nedočkavě vyhlíželi vlak, který nás dopravil do Ústí nad Labem. V Ústí jsme zamířili do jump arény, kam jsme se moc těšili. V aréně jsme si to pořádně užili a vyřádili se. Po lehkém obědě jsme se přesunuli k lanovce, která nás vyvezla na Větruši. Tam jsme navštívili bludiště. Výlet se nám vydařil a těší…

Den bez tašek

Novinky 8.A Sobota, 04.06.2022

V minulých dnech se naše třída zapojila do akce Den bez tašek.  Žáci si vyzkoušeli, jak je nepohodlné nosit učebnice v jiných přenosných věcech, než v aktovkách. 

Školní puťák....

Novinky 8.A Středa, 25.05.2022

Dne 19.května jsme se třídou vyrazili na školní puťák do Ohníče. Sraz jsme měli na vlakovém nádraží v Bílině. V Oseku jsme se utábořili, postavili stany, rozložili karimatky a došli pro dřevo. Hráli jsme míčové a společenské hry, opekli si buřty a před spaním si ještě povídali. Ráno jsme si vše sbalili a vyrazili pěšky na cestu k domovu. Cestou jsme měli několik přestávek a v Bílině jsme si za odm…

Den Země

Novinky 8.A Úterý, 17.05.2022

Celá škola se postupně (po jednotlivých ročnících) zapojila do projektového dne. Vybavili jsme se rukavicemi, ručním nářadím, kolečkem a pustili se do práce. Práce šla všem od ruky. 

Ptáci

Novinky 8.A Středa, 04.05.2022

V hodině přírodopisu se žáci seznámili s druhy ptáků. Nejprve si žáci vylosovali jeden z řádu ptáků a pak v odborných knihách, encyklopediích a článcích na internetu vyhledávali zajímavé informace. K informacím kreslili obrázky, nebo nalepovali jednotlivé jasné znaky dané skupiny ptáků. Celkovou práci potom před třídou prezentovali a seznamovali svoje spolužáky se zajímavostmi.

Učíme se vyšívat a šít.

Novinky 8.A Čtvrtek, 28.04.2022

Na hodině domácnosti se žáci začali učit přišívat knoflíky a spravovat jednoduché trhlinky v oděvech. Poslední prací bylo ušít malý polštářek a dozdobit jej výšivkou. 

Fyzika nás baví

Novinky 8.A Pondělí, 18.04.2022

V hodinách fyziky se učíme přírodní zákony.  Hodina se nám moc líbila.

Zeměpis a občanská výchova

Novinky 8.A Čtvrtek, 31.03.2022

V hodinách zeměpisu žáci pracují s mapou, kde vyhledávají státy, řeky, města a nerostná bohatství. Také se učí formou her, skládají puzzle, obkreslují, vlepují zadané úkoly atd… I v hodinách občanské výchovy pracují s moderní technikou. V únikové hře se seznamují s typy světových náboženství. 

Práce s tužkou

Novinky 8.A Úterý, 29.03.2022

Žáci naší třídy inspirovaní výtvarnými tématy z výstavy se pustili do díla. Každý žák si vybral určité téma, které se mu zalíbilo a pak už pilně pracoval s tužkou. 

Přejít na stránku: 13
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.