08.03.2023, Jana Šmrhová

Návštěva ve 3.A

Hodinu přírodopisu jsme pojali trochu netradičně. Rozhodli jsme se, že navštívíme naše mladší spolužáky ve 3.A a trochu jim povyprávíme o přírodě. Zaměřili jsme se na to, co nevidíme pouhým okem, ale co vidíme pod mikroskopem. Třeťáčci si vyzkoušeli práci s mikroskopem, při které pozorovali různé části hmyzu a rostlin. Na závěr mikroskopovali své vlasy. Hodinu jsme si všichni společně užili.

Fotogalerie


Další články

Absolventské práce

Novinky 9.A

Jednou z několika důležitých událostí v 9. ročníku jsou absolventské práce. My už je mámě úspěšně za sebou. Nejdříve jsme byli všichni opravdu nervózní, ale jakmile jsme začali mluvit nervozita postupně opadala. Témata prací byla různorodá a zajímavá, většině se opravdu povedla. Své spolužáky jsme podporovali a těšili se s nimi.

Daleko od návykových látek

Novinky 9.A

Další beseda, která nás v lednu čekala byla s městskou policií. Tématem byly drogy, alkohol, nikotin. Zaujalo nás především mnoho příběhů, které jsme v hodině slyšeli a které byli pro nás opravdu odrazující od všech návykových látek.

Pečujeme o životní prostředí

Novinky 9.A

Tak jako v ostatních třídách, tak i v naší třídě proběhla beseda EKOKOM. Zajímavou formou jsme si připomněli důležité informace ohledně životního prostředí.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.