Novinky 9.A

Imaginatorium Praha 2019

Novinky 9.A

Imaginatorium ... co si pod tím představíme?  Dnes velmi populární " únikovka",  skvělé místo pro školní výlet. V pátek 7. 6. 2019 jsme podnikli náš poslední školní výlet. Navštívili jsme Imaginatorium v Praze, které nabízí především zábavu, vzájemnou spolupráci, napětí a radost ze splněného úkolu. Návštěva nám umožnila vyzkoušet si uniknout z místností a splnit požadovaný úkol. Všem skupinám se ú…

Lapidárium ND Praha

Novinky 9.A

Dne 15. 5. 2019 se naše třída měla možnost zúčastnit exkurze do Lapidária ND v Praze. Během exkurze jsme získávali informace o vystavovaných exponátech a prezentovali jsme je ostatním spolužákům, za odměnu jsme získávali obrázky objektů, ze kterých jsme si ve skupinkách budovali naše vesnice. Museli jsme taktizovat a přemýšlet, jaké objekty jsou pro nás strategicky významné a důležité.  I přes nep…

Beseda s městskou policií

Novinky 9.A

Dne 21. 5. 2019 proběhla beseda s městskou policií na téma bezpečnosti silničního provozu. Zopakovali jsme si nejen pravidla pro jízdu na silnici, ale také jaké bezpečnostní prvky má mít naše kolo a jak důležité je, mít na hlavě vždy helmu. Zároveň jsme si připomněli, jaké cyklistické trasy se nacházejí v našem okolí a jak se na nich máme chovat, abychom nikoho neohrozili. Vzhledem k blížícím se l…

Den Země

Novinky 9.A

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhl na naší škole Den Země. V první části projektu proběhly přednášky na téma voda, odpady, energie a ekologická stopa. V této části jsme zjišťovali, jakou po sobě zanecháváme v životním prostředí ekologickou stopu svým způsobem života. V druhé části projektového dne jsme spolu s ostatními spolužáky 2. stupně uklízeli pozemek naší školy, neboť nepořádek tu děláme právě m…

Hudební pořad

Novinky 9.A

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 navštívil naši školu pan Hrabě se svým hudebním pořadem. V rámci výuky jsme se i my pořadu zúčastnili. Dozvěděli jsme se další informace ze světa hudebních technologií a mohli jsme si některé přístroje a hudební nástroje vyzkoušet. 

Sebeobrana

Novinky 9.A

V hodině tělesné výchovy si žákyně vyzkoušely základy sebeobrany. Jejich starší spolužáci, kteří již delší dobu kroužek sebeobrany navštěvují, je seznámili s jednoduchými chvaty. Chvaty slouží k obraně proti přepadnuti, napadení či jinému trestnému činu. Dívky si prakticky vyzkoušely jednotlivé chvaty a navzájem si zahrály na oběť, či násilníka. Hodina jim ukázala, že tělesná výchova není jenom o …

Hodnocení 1. pololetí 2018/19

Novinky 9.A

A je to tady .... první pololetí školního roku je za námi. Dne 31. 1. nám bylo rozdáno vysvědčení s našimi výsledky za 1. pololetí. Kromě rozdávání vysvědčení jsme se také sešli všichni v hale škole, kde jsme společně zhodnotili naše výsledky. Poznali jsme žáky i z ostatních tříd, kteří uspěli v 1. pololetí s vyznamenáním a také žáky s nulovou absencí. Poděkování patřilo také žákům, kteří se zúčas…

Vánoční turnaj 2018

Novinky 9.A

Hurááá na vánoční turnaj ... ve čtvrtek 20.12. 2018 pořádala naše škola vánoční turnaj. Naše třída vytvořila tým s názvem Black Sqaut. Snažili jsme se, občas se vztekali, ale bojovali ze všech sil, sportovní štěstí se na nás střídavě usmívalo. Důležitější než umístění byla dobrá nálada a podpora ostatních ze třídy, kteří fandili. Jsme prostě skvělá parta... a těšíme se do nového roku :-) 

Česká televize a Star dance

Novinky 9.A

Ve středu 5.12. 2018 jsme měli možnost v rámci vánočního překvapení nahlédnout do zákulisí České televize. Nejprve jsme se dozvěděli základní informace o fungování jednotlivých programů ČT a poté jsme se vydali s průvodcem na samotnou prohlídku. Na chodbách jsme potkávali známé tváře z televizních obrazovek, měli jsme to štěstí a viděla jsme přímé natáčení dětského pořadu Kouzelná školka, poznali …

Vánoční projekt 2018

Novinky 9.A

Dne 4. 12. 2018 proběhl projektový den zaměřený na přípravu slavnostního rozsvícení vánočního stromečku. Připravovali jsme pro rodiče perníčky, které si mohou na akci nazdobit. Všichni jsme se snažili a práce nám šla od ruky. V dalších hodinách jsme si vyrobili každý svoji ozdobu na stromeček, poslouchali jsme společně koledy a vytvořili si pravou předvánoční atmosféru. 

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.