Novinky 9.A

Online výuka

Novinky 9.A

V době karantény, kdy nemůžeme chodit do školy, jsme dostali jedinečnou možnost - zkusit si online výuku. Začali jsme tento týden 24. 3. 2020 výukou českého jazyka a matematiky.  Překvapením pro nás i vyučující byl vysoký počet přihlášených žáků a jejich zájem o tento způsob vyučování. Příští týden se se spolužáky prostřednictvím Teams setkáme na online výuce také při dalších předmětech jako bude …

Vysvědčení

Novinky 9.A

A je to tu ... první pololetí uteklo jako voda a my jsme obdrželi výsledky své práce - vysvědčení. Tentokrát jsou naše výsledky ještě důležitější, již příští rok je budeme psát na přihlášky pro střední školy. A jaké byly naše výsledky? Někteří byli spokojeni, jiní ke své plné spokojenosti musí na svém zlepšení pracovat. Pochvala patří především  K.Trachtové, T. Hubáčkové, A. Vránové a K. Pavisové,…

Kyberšikana

Novinky 9.A

Kyberšikana. Význam slova známe všichni  velmi dobře.  Naše generace získala díky současným technologiím nové možnosti komunikace s okolím.  Umíme však bezpečně komunikovat? Neposkytujeme a nesdílíme informace, které se mohou stát zbraní proti nám?  Neubližujeme si tak svou nevědomostí a důvěřivosti? Stále je čemu se učit a na co si dávat pozor. Proto proběhla v naší třídě začátkem ledna preventiv…

Ježíšek přišel ...

Novinky 9.A

Tak jsme se dočkali ... :-) přišel Ježíšek. Jsme sice velcí, ale dokážeme se zase stát malými dětmi a mít velkou radost z rozdávání dárků.Ježíšek skutečně mezi nás přišel. Nadělil dárečky a vykouzlil příjemnou atmosféru Vánoc. Po rozdání dárečků a občerstvení jsme si zatancovali, zahráli hry a teď už jsme se svými rodinami a těšíme se na Vánoce. Jako třída přejeme všem rodičům, přátelům a pedagogů…

Vánoční turnaj 2019

Novinky 9.A

Dnes 18. 12. 2019 proběhl na naší škole tradiční vánoční turnaj. Každá třída si vybrala své zástupce, vymyslela společný pokřik a především název týmu. Naše třída hrála pod názvem "Hříšníci". Jak výstižné :-).  Hráli jsme v každé hře naplno, prokázali jsme sportovního ducha a chuť se zapojit do hry. Ostatní fandili a snažili se své spolužáky podpořit. Děkujeme tedy našim zástupcům Káje Trachtové, …

Vánoční projekt

Novinky 9.A

V pátek 6. 12. 2019 proběhl na 2. stupni vánoční projekt. Celý den se na škole ozývaly řinčící řětezy a zvonce. Školou chodil Mikuláš, andělé a čerti. Nezapomněl se zastavit i v naší třídě a jako každý rok, našel pár hříšníků, které si chtěl odnést s sebou ... nedali se, slíbili "vzorné" chování a dokonce vesele zazpívali písničku. Odměnou nám všem byly drobné sladkosti. Cílem našeho vánočního pro…

Naše budoucnost

Novinky 9.A

V úterý 19. 11. 2019 se na naší škole konala velmi důležitá akce pod názvem " Střední školy se představují". Jsme sice v osmém ročníku, ale stále častěji se ptáme sami sebe, kam půjdeme po "základce"?? Mnozí z nás mají jasno, ale většina z nás netuší. Jedno místo, mnoho škol pohromadě ... skvělá možnost jak získat informace o školách najednou. Nabídka škol byla velmi pestrá, informace bohaté. Velk…

Prevence 2019

Novinky 9.A

Ve středu 9. 10. 2019 proběhla v naší třídě preventivní beseda s městskou policií na téma počítačová kriminalita. Téma bylo velmi zajímavé a my jsme měli mnoho otázek. Nebezpečí, která na nás číhají na internetu, jsou dnes velkým strašákem. proto jsme si povídali o tom, jak se bránit a na co si dávat pozor v kyberprostoru.

Adapťák

Novinky 9.A

Ve dnech 16. 9. - 20. 9. 2019 jsme se zúčastnili "adapťáku" ve Valdeku u Starých Křečan. V tomto zařízení  jsme byli poprvé a velmi se nám tam líbilo. Tentokrát byl program zaměřen na primární prevenci, každý den jsme se zabývali jiným tématem. Objevili se témata sociální sítě, návykové látky, gamblerství a drogy. V dopolední části bylo trochu teorie na dané téma a odpoledne pak hra na danou témat…

Začínáme ...

Novinky 9.A

Prázdniny jsou pryč a my jsme opět usedli do školních lavic. První týden byl zahajovací, seznámili jsme se s organizací nového školního roku a připomněli si školní řád. Tento týden už rozjíždíme kola školního roku na plné obrátky. V pondělí 16. 9.  odjíždíme na adaptační kurz do Starých Křečan. Tentokrát bude zaměřen na látkové a nelátkové závislosti, samozřejmě bude také čas na různé aktivity pod…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.