Provozní doba školy: pondělí - pátek 8:00 - 13:00 hod.
21.09.2020, Magdalena Nedbálková

Český jazyk trochu jinak

Minulý týden v hodině českého jazyka jsme se stali spisovateli. Byli jsme rozděleni do několika skupin. Každá skupina dostala patnáct oboustranných kartiček s obrázky. Měli jsme za úkol vytvořit komiks o devíti kartičkách. Domluvit se, které z obrázků vybereme, aby byl náš příběh zajímavý, nebylo snadné. Přesto se každá ze skupin zvládla domluvit a vznikla velmi zajímavá vypravování.

Jen pro představu vás seznámíme s názvy našich příběhů – Poslední případ, Potyčka s neznámým, Tragický moravský případ, Vražda novomanželky, Vražda ze žárlivosti. Jak vidíte již z názvů, byly všechny naše příběhy plné akce. Pozitivní je, že většina z nich končila zatčením pachatele.

Tvoření příběhu z kartiček nás bavilo. Procvičili jsme si komunikaci i fantazii. Jsme zvědaví, co si pro nás připraví paní učitelka na další sloh.

Fotogalerie


Další články

Beseda o HIV/AIDS

Novinky 9.C

Ve středu 19. 2. navštívil naši školu lektor z „České společnosti Aids pomoc“ - Martin Hornych. Tato společnost již řadu let pořádá různé osvětové akce, zaměřené na prevenci šíření viru HIV. Její lektoři opakovaně navštěvují školy, kde o problematice HIV/AIDS s žáky otevřeně hovoří a snaží se je přimět, aby se chovali zodpovědně ke svému zdraví ale i okolí. Žáci měli možnost dozvědět se plno o…

Tonda Obal na cestách

Novinky 9.C

V pátek 28. 2. dorazil do školy Tonda Obal na cestách se svým vzdělávacím programem, zaměřeným na hospodaření s odpady – na jejich třídění a recyklaci. Správné třídění odpadů je dobré si pravidelně připomínat a podporovat žáky v ochraně životního prostředí.  Žáci se dozvěděli řadu cenných informaci – za jak dlouho se rozloží jednotlivé druhy odpadu, jak fungují skládky nebo spalovny odpadu. Závě…

LA PUTYKA - BIOGRAF

Novinky 9.C

V pátek 14. 2. jsme s ostatními osmáky vyrazili do divadla v Bílině na představení LA PUTYKA – BIOGRAF. Na plátně“ biografu“ jsme shlédli film, ve kterém účinkovali snad všichni hrdinové minulosti: Oklahoma Kid, Mumie, Profesor Frankenstein, Neviditelný Jack, Charlie a King Kong. Celým filmem nás provázel uvaděč (Jiří Kohout), který si v jedné ze scén i přímo zahrál. Vystoupení umělecky podkres…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.