31.10.2017, Nikol Meyerová

Projektové dny

Ve dnech 4. - 6. 10. na druhém stupni probíhaly projektové dny. Žáci se podíleli na projektech "Vztahy mezi námi", "Voda" a nakonec turnaj v přehazované. Většina dětí se do projektů zapojila s velkým nadšením a i možná proto získala třída 9. A první místo v přehazované. :-) třída 9. A

Další články

Obhajoby Absolventských prací

Novinky 9.A (2018/2019)

Dne 11. 6. 2018 čekal žáky 9. tříd velmi zvláštní úkol – OBHAJOBA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, na které žáci pracovali celé 2. pololetí pod vedením vedoucího práce. Někteří se do práce ponořili, jiní zas odkládali tvorbu práce až na poslední chvíli. Během celého dne jsme mohli pozorovat, jak se z našich malých žáčků stali dospělí lidé, kteří dokáží prezentovat své myšlenky před ostatními spolužáky, vedením…

VZPOURA ÚRAZŮM

Novinky 9.A (2018/2019)

Dnes žáci 9. A absolvovali besedu Vzpoura úrazům. Celým programem žáky provázel Honza a Radek, kteří k tématu přispěli vlastními zkušenostmi. Celá beseda se nesla v duchu úrazů, a jaký je život na vozíčku. Dozvěděli jsme se jak předcházet nehodám, jak se k vozíčkářům chovat, různé statistiky, jaké existují pomůcky a hlavně to, že život na vozíčku může být plnohodnotný. Nejvíce však žáky zaujaly vl…

DEN DĚTÍ 2018

Novinky 9.A (2018/2019)

1. 6. 2018 se nesl ve znamení dětí. Žáci 9. tříd asistovali při akci "DEN DĚTÍ"  v prostorách školního hřiště. Pro své spolužáky si připravili různá stanoviště, na kterých děti z 1. stupně plnily lehké i těžší úkoly. Ač pro deváťáky byl tento den velmi náročný, všem se celý projektový den líbil a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.