Novinky 9.B (2021/2022)

IQ Landia Liberec

Novinky 9.B (2021/2022)

Konec školního roku je vždy spojen se školními výlety. Ani my jsme nezaháleli a vydali jsme se do liberecké IQ Landie. Měli jsme možnost vše si vyzkoušet na vlastní kůži. A na závěr snad zbývá jen říct, že i když to tak občas na hodinách matematiky, fyziky... nevypadá, tak VĚDA NÁS BAVÍ!

Vzpoura úrazům

Novinky 9.B (2021/2022)

V červnu jsme se v prámci projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům zaměřili na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Naši školu navštívili dva ambasadoři, kteří hovořili o svém úrazu a o životě s postižením. V následujích vyučovacích hodinách jsme se zaměřili i na jiné druhy postižení, a to: sluchové, zrakové a řečové. Děti tak měly možnost se alespoň vzdáleně seznámit s život…

Volby nanečisto

Novinky 9.B (2021/2022)

V květnu jsme se vydali na Městský úřad Bílina, kde jsme si ve velké zasedací místnosti vyzkoušeli hlasovací zařízení, zvolili si svého starostu a místostarosty, diskutovali o zastupitelstvu. Dále jsme si prohlédli malou zasedací místnost, obřadní síň a kancelář starosty města Bíliny. Celou exkurzí nás provázela paní místostarostka Vendula Vodičková. V neposlední řadě jsme dostali drobné dárky. Ce…

Projektový den - HMYZ

Novinky 9.B (2021/2022)

V hodině přírodopisu jsme se s paní uč. Nedbálkovou pustili do zkoumání hmyzu. Projektový den se skládal z vyhledávání informací o hmyzu, vytváření plakátů a občaského průkazu vybraného hmyzího druhu. Dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací a užili si legraci. 

Učím se učit

Novinky 9.B (2021/2022)

Ve středu 25. dubna jsme měli přednášku o tom, jakým způsobem bychom se měli učit. Paní lektorka nám prozradila několik technik, které by nám mohli umožnit učit se lépe. A jaké techniky to jsou? Nenechat se vyrušovat, často opakovat, učit se nahlas, tvořit myšlenkové mapy, ale také mít kvalitní spánek a stravu. 

Myamar - divoká cesta do barmské říše

Novinky 9.B (2021/2022)

Ve čtvrtek 26. dubna jsme se společně se svými spolužáky z 2. a 1. stupně vydali do divadla na představení - PLANETA ZEMĚ 3000, Myamar - divoká cesta do barmské říše. Žáci se mohli seznámit s životem, historií i se zajímavostmi z této země, která je i v dnešní době z velké části téměř hermeticky uzavřená okolnímu světu.

Jazykový kurz

Novinky 9.B (2021/2022)

19. – 23. března jsme měli jazykový kurz. Navštívili nás 4 lektoři (tři Angličané a jeden Američan), kteří nám pomohli zdokonalit se v naší angličtině. Celý týden jsme si opravdu užili, zahráli jsme si zajímavé jazykové hry a naučili jsme se nová slovíčka.

Malí písaři

Novinky 9.B (2021/2022)

Ve středu 14. března jsme se společně se 6. C vydali do Prahy. Nečekaly nás památky, ale Národní pedagogické muzeum a Knihovna Jana Amose Komenského a program Malý písař - výtvarná dílna, ve které jsme se seznámili s různými typy písma, používaných na našem území od středověku do 20. století. Vyzkoušeli jsme si psát hlaholicí, gotickou minuskulou, kurentem (písmo používané od 16. do 20. století) a…

Volby nanečisto

Novinky 9.B (2021/2022)

Ve středu 14. února byl pro žáky 6. tříd připraven projektový den Volby nanečisto. Žáci byli rozděleni do několika menších skupin, dozvěděli se více informací o volebním systému v ČR, naučili se pojmy jako třeba volební právo, vlastnosti volebního práva a zhlédli motivační upoutávky. Každá skupina si vytvořila svou volební stranu, vypracovala její volební program, vytvořila propagační materiály a …

Vikingové

Novinky 9.B (2021/2022)

15. ledna k nám do tělocvičny zavítali skandinávští mořeplavci a bojovníci, kteří podnikají loupežné nájezdy do cizích zemí. Vikingové v naší malé tělocvičně ovšem tak strašliví nebyli, ukázali nám svou zbroj, oblečení, bojové formace, loď a celé představení zakončili nelítostným soubojem jeden na jednoho. Děkujeme skupině Pernštejni za jejich představení. 

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.