Novinky 9.C (2021/2022)

9. C se LOUČÍ

Novinky 9.C (2021/2022)

Je to tu, nastal námi obávaný poslední den na naší základní škole – den loučení. V pondělí jsme převzali poslední vysvědčení, naposledy seděli pohromadě v jedné třídě, naposledy se prošli po chodbách a rozloučili se s vyučujícími. V září na nás budou čekat nové lavice, noví spolužáci a učitelé.   Moje milá devítko, Děkuji vám za krásné čtyři roky strávené s vámi. Někdy to byl boj, ale naučili …

ONLINE VÝTVARKA

Novinky 9.C (2021/2022)

Během online výuky jsme v 9. C nezapomněli ani na výtvarnou výchovu. Protože v únoru napadlo hodně sněhu i u nás v nížině a naše výtvarné potřeby zůstaly ve škole, byl náš první úkol spojen právě se sněhem. Každý jsme měli vytvořit nějaké dílo ze sněhu podle své vlastní fantazie. Někdo udělal klasického andělíčka, někdo srdce ze sněhu, kluci stavěli pevnosti i trůn pro krále nebo sněhuláky.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Novinky 9.C (2021/2022)

Pomalu končí našich devět let povinné školní docházky. Za pár týdnů dáme sbohem základní škole a rozejdeme se na naše vysněné střední školy. V minulém týdnu nás čekaly přijímací zkoušky. Jak se blížil jejich termín, stávali jsme se nervóznějšími a snažili se do sebe dostat poslední vědomosti, abychom byli v den D co nejvíce připraveni. Teď už máme novou zkušenost za sebou. Spousta z nás vyrazila…

VOLÁNÍ JARA

Novinky 9.C (2021/2022)

Po dlouhé zimě jsme se všichni už těšili na první náznaky jara, které přicházelo velmi pomalu. A proto jsme ve výtvarné výchově dostali za úkol, nakreslit obrázek s jarními motivy. Doufali jsme, že už to jaro přivoláme.

Český jazyk trochu jinak

Novinky 9.C (2021/2022)

Minulý týden v hodině českého jazyka jsme se stali spisovateli. Byli jsme rozděleni do několika skupin. Každá skupina dostala patnáct oboustranných kartiček s obrázky. Měli jsme za úkol vytvořit komiks o devíti kartičkách. Domluvit se, které z obrázků vybereme, aby byl náš příběh zajímavý, nebylo snadné. Přesto se každá ze skupin zvládla domluvit a vznikla velmi zajímavá vypravování. Jen pro před…

Beseda o HIV/AIDS

Novinky 9.C (2021/2022)

Ve středu 19. 2. navštívil naši školu lektor z „České společnosti Aids pomoc“ - Martin Hornych. Tato společnost již řadu let pořádá různé osvětové akce, zaměřené na prevenci šíření viru HIV. Její lektoři opakovaně navštěvují školy, kde o problematice HIV/AIDS s žáky otevřeně hovoří a snaží se je přimět, aby se chovali zodpovědně ke svému zdraví ale i okolí. Žáci měli možnost dozvědět se plno o…

Tonda Obal na cestách

Novinky 9.C (2021/2022)

V pátek 28. 2. dorazil do školy Tonda Obal na cestách se svým vzdělávacím programem, zaměřeným na hospodaření s odpady – na jejich třídění a recyklaci. Správné třídění odpadů je dobré si pravidelně připomínat a podporovat žáky v ochraně životního prostředí.  Žáci se dozvěděli řadu cenných informaci – za jak dlouho se rozloží jednotlivé druhy odpadu, jak fungují skládky nebo spalovny odpadu. Závě…

LA PUTYKA - BIOGRAF

Novinky 9.C (2021/2022)

V pátek 14. 2. jsme s ostatními osmáky vyrazili do divadla v Bílině na představení LA PUTYKA – BIOGRAF. Na plátně“ biografu“ jsme shlédli film, ve kterém účinkovali snad všichni hrdinové minulosti: Oklahoma Kid, Mumie, Profesor Frankenstein, Neviditelný Jack, Charlie a King Kong. Celým filmem nás provázel uvaděč (Jiří Kohout), který si v jedné ze scén i přímo zahrál. Vystoupení umělecky podkres…

V lednu za kulturou

Novinky 9.C (2021/2022)

V úterý 14. ledna 2020 jsme cestovali za kulturou - navštívili jsme Městské divadlo v Mostě. Shlédli jsme hudební komedii „Škola základ života. Divadelní představení ze školního prostředí nás opravdu pobavilo. V mnoha situacích jsme se sami poznávali. Budeme se těšit na další divadelní představení. Ve čtvrtek 23. ledna 2020 jsme navštívili divadlo v Bílině. Byl zde pro nás připraven výchovně – vz…

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Novinky 9.C (2021/2022)

Ve středu 18. 12. se na naší škole pořádal tradiční VÁNOČNÍ TURNAJ v přehazované pro 6. a 7. ročníky a ve VOLEJBALE  pro  8. a 9. ročníky. Naši třídu reprezentoval tým ve složení: Lena, Eliška, Kristýnka, Dan, Michal a Vojta. Chvíli trvalo, než se sehráli, ale pak byla jejich hra výborná. Bojovali statečně a umístili se společně s 9. B na krásném druhém místě. Dostali diplom a sladkou odměnu. Nej…

Přejít na stránku: 13456
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.