Články z 4.B

Dopravní hřiště 4. B

Články z 4.B Čtvrtek, 08.06.2017

Ve středu 7. června byla IV. B na dopravním hřišti v Mostě. Připomněli si, že od 10 let jezdí na pozemních komunikacích, povinně musí nosit přilbu při jízdě na kole a zopakovali si základní pravidla chování při jízdě na kole. Pomocí hry se učili řešit situace na křižovatkách. Vědomosti si zopakovali v testu a při jízdě. Po vyhodnocení výsledků obdrželo 13 žáků průkaz cyklisty. Všem se výuka, která…

Výlet do Botanické zahrady v Praze

Články z 4.B Pátek, 26.05.2017

24. 5. 2017 jsme se vydali autobusem na výlet do botanické zahrady společně s 2. A. Prošli jsme vchodem Kovárna u Vinice sv. Kláry. V areálu venkovní expozice se žáci seznamovali se zajímavostmi botanické zahrady. Hledali 14 nej. Objevovali pomocí zábavné hry rekordy rostlinné říše. Každý svůj objev nalepili na správné místo na mapě. Stačili jsme si prohlédnout Japonskou zahradu a Ornamentální zah…

Exkurze - MP Bílina

Články z 4.B Pondělí, 22.05.2017

V pátek 19. května 2017 byla naše třída na exkurzi Městské policie Bílina. Její činnost spočívá v zabezpečení veřejného pořádku. Kromě dalších úkolů dohlíží na dodržování závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílí se na prevenci kriminality v obci. Děti se dozvěděly informace o práci strážníků. Poznaly výstroj a různé přístroje, které policistům pomáhají při práci. Žákům se  líbilo, jak si mohli v…

Exkurze - elektrárna Ledvice

Články z 4.B Pátek, 21.04.2017

19. dubna jela naše třída vlakem do Chotějovic. V informačním centru elektrárny Ledvice, které je zaměřeno na uhelnou energetiku, jsme prošli společně se 4. C interaktivní výstavu. Ta je zaměřena na to, jak funguje hnědouhelná elektrárna. Pan Král žákům pomocí virtuální prohlídky a výkladem přiblížil jednotlivé části a technologické prvky elektrárny. Děti viděly film o vývoji planety,  vzniku uhlí…

Rozloučení s anglickým kurzem

Články z 4.B Čtvrtek, 06.04.2017

V pátek 31. 3. si děti užily poslední výuky anglického jazyka. Zopakovaly si slovní zásobu, zahrály si oblíbené hry, rozloučily se s učitely a převzaly certifikáty. Na památku si pořídily společné fotografie.

Kurz anglického jazyka 2

Články z 4.B Čtvrtek, 30.03.2017

Včera žáci anglického kurzu měli opět nabitý program. Měnili slova k písni, procvičovali slovní zásobu pomocí obrázků, hádali slova, odreagovali se tancem. Dalším tématem byla slova opačného a podobného významu. Také se učili pokládat otázky. Den se vydařil a již teď se těší na další.

Vítáme jaro

Články z 4.B Úterý, 28.03.2017

V naší třídě již také začalo jaro. Ve výtvarné výchově jsme vytvořili obrázky rozkvetlé louky. V pracovních činnostech jsme zaseli semínka. Také jsme vytvářeli výzdobu na polikliniku.

Kurz anglického jazyka

Články z 4.B Úterý, 28.03.2017

Celý týden probíhá ve čtvrtých třídách kurz anglického jazyka.  V pondělí jsme se postupně seznámili se všemi lektory. Dnešní den začal se Sárou z Austrálie. Pomocí her jsme si zopakovali části oblečení a barvy. Další hodinu jsme pokračovali v opakování slovíček. Zatančili jsme si a soutěžili jsme proti sobě. Již se těšíme na další hodiny.

Evropa, poznej své sousedy

Články z 4.B Pátek, 24.03.2017

22. 3. jsme se sešli se 4. A a 4. C na besedě, která proběhla v malé tělocvičně. Cestováním po Evropě si žáci přiblížili kulturu Slovenska, Řecka, Francie a Anglie. Seznámili se se základními údaji, ale i zajímavostmi těchto států. Žáci se zapojovali do besedy, soutěžili a odpovídali na záludné otázky.

Tonda Obal na cestách

Články z 4.B Pátek, 10.03.2017

9. března probíhal na naší škole projekt "Tonda Obal na cestách". Naše třída si vyzkoušela třídění odpadových materiálů. Dozvěděli jsme se, kam který odpad vytřídit. Jaké druhy popelnic na tříděný obal existují. Pomocí hry jsme si odpadový materiál zkusili vytřídit. Práce se nám povedla a dětem se projekt líbil.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.