Články z 3.A

Pravidla her

Články z 3.A Čtvrtek, 22.06.2017

Ve středu 21. 6. si děti užily projektový den plný her. Zahrály si několik sportovních i společenských her. Důležité bylo dodržovat pravidla a spolupracovat při týmových a pohybových činnostech a soutěžích. I přes velké vedro se den vydařil a děti odcházely domů s novými zážitky.

Divadelní představení Ferda

Články z 3.A Úterý, 06.06.2017

Severočeské doly připravily pro děti k jejich svátku překvapení a zajistily pro ně divadelní představení Ferda. Přestože se divadlo opravuje a museli jsme na představení do Kulturního domu v Bílině, vůbec nám to nevadilo, protože pohádka byla moc pěkná. Navíc nás na Chlum odvezl autobus a na zpáteční cestě jsme si dali zmrzlinu. Tímto Severočeským dolům moc děkujeme.

Výlet do Lesoparku v Chomutově

Články z 3.A Pondělí, 05.06.2017

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 jsme se vypravili na výlet do Lesoparku v Chomutově. Den dětí jsme strávili v ZOO nejen mezi zvířaty, ale i na prolézačkách, houpačkách a u stánků s občerstvením a suvenýry. Zážitky z výletu ještě umocnilo hezké počasí. Unavení, ale v pořádku jsme se vrátili domů.  

Jarní vystoupení pro prvňáčky

Články z 3.A Středa, 24.05.2017

22. 5. si žáci ze 3. A připravili představení pro prvňáčky. Celou hodinu se tančilo, zpívalo a recitovalo. Třeťáci měli pro své mladší kamarády připraveny hádanky a úkoly, za které vždy dostali malou odměnu. V závěru prvňáčkové předvedli své taneční vystoupení.

Beseda na MP v Bílině

Články z 3.A Středa, 24.05.2017

V pátek 19. 5. navštívila třída 3. A služebnu Městské policie v Bílině. Strážník MP ukázal dětem kamerový systém, který dohlíží nad dodržováním pořádku v našem městě. Předvedl jim také různé pomůcky potřebné pro práci strážníků a připomněl pravidla BESIPU. V závěru besedy kladly děti otázky k danému tématu, na které jim strážník ochotně odpověděl. Chtěli bychom mu touto cestou za pěkně připravenou…

Plavecký výcvik

Články z 3.A Pondělí, 15.05.2017

Plavání ve 3. A se chýlí ke konci. Děti se na hodiny plavání těší, některé překonaly počáteční strach, většina se zdokonalila v plaveckých technikách. Ještě nás čekají poslední dvě lekce a kurz máme za sebou.

Pálení čarodějnic

Články z 3.A Čtvrtek, 27.04.2017

V posledním dubnovém týdnu jsme několik vyučovacích hodin věnovali pálení čarodějnic. Při pracovních činnostech jsme vyráběli čarodějnice z ruliček, látek a vaty. Při hodině informatiky jsme v programu malování čarodějnice nakreslili a naučili jsme se obrázek ukládat a následně jsme si všechny kresby prohlédli ve třídě na interaktivní tabuli. V závěru týdne jsme si zahráli na spisovatele a napsali…

Plavecký výcvik

Články z 3.A Úterý, 28.03.2017

Ve středu 22. března začali žáci 3. A chodit na plavecký výcvik. Během první lekce si instruktorky plavání vyzkoušely, jak děti umí plavat a zařadily je do družstev plavců, poloplavců a neplavců. Následující týdny se budou děti každou středu v plavání zdokonalovat.

Turnaj ve vybíjené

Články z 3.A Pondělí, 20.03.2017

Ve středu 15. 3. jsme se na deset týdnů rozloučili s výukou tělesné výchovy v tělocvičně mezitřídním utkáním ve vybíjené. Hráli jsme se 3. B a turnaj jsme vyhráli. Všichni jsme měli obrovskou radost. Od příštího týdne bude naše třída chodit na plavecký kurz, který je do výuky tělesné výchovy 3. tříd zařazen.

Šití jehelníčků

Články z 3.A Středa, 08.03.2017

Již druhý týden jsme se při pracovních činnostech věnovali šití jehelníčků. Nejprve jsme si podle šablony nakreslili a nastřihli dva díly látky ve tvaru kočičky. Ze zbytků filcu jsme na lícovou stranu našili oči, čumáček a fousky z vlny. Nakonec jsme oba díly sešili a vyplnili vatou. Šikovné děti hravě zvládly šití zadním stehem. Jehelníčky si děti odnesly domů jako dárek pro maminky nebo babičky.…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.