09.03.2020, Jana Kubastová

Třídíme odpad

Vzdělávací program Tonda Obal na cestách se zaměřuje na správné třídění a recyklaci odpadu. S tříděním do barevných kontejnerů jsme si hravě poradili. Žáci se dozvěděli, jak fungují skládky, třídírny a spalovny. Pořad děti hodně bavil a za dobře odvedenou práci si mohly vybrat odměnu.

Fotogalerie


Další články

Evropská unie v číslech

Novinky 5.A

Ve středu 26. 2. 2020 se žáci z 5. A těšili na další projektové vyučování. Cílem tohoto projektu bylo seznámení s údaji o Evropské unii, které dále využili k řešení slovních úloh. Pracovali s textem, porovnávali a zaokrouhlovali velká čísla, doplňovali chybějící údaje, vyhledávali informace na internetových stránkách. Za velmi dobrou práci ve skupinkách mají všechny děti pochvalu.

Zimní variace

Novinky 5.A

V naší fotogalerii si můžete prohlédnout některé výkresy a výrobky, které jsme v zimním období malovali a tvořili v hodinách Vv a Pč.

Čarovná pastelka

Novinky 5.A

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 navštívila naše škola výchovně vzdělávací multimediální koncert ve spolupráci se společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Čarovná pastelka ve svém příběhu provází žáky napříč kontinenty a kreativní cestou jim předává informace. Součástí představení byl i živý koncert s animací. Děti si z představení odnesly CD, omalovánky s Čarovnou pastelkou, zúčastníme se i celostátní výtvarné so…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.