Provozní doba školy: pondělí - pátek 8:00 - 13:00 hod.
23.02.2020, Jana Kubastová

Zimní variace

V naší fotogalerii si můžete prohlédnout některé výkresy a výrobky, které jsme v zimním období malovali a tvořili v hodinách Vv a Pč.

Fotogalerie


Další články

Třídíme odpad

Novinky 5.A

Vzdělávací program Tonda Obal na cestách se zaměřuje na správné třídění a recyklaci odpadu. S tříděním do barevných kontejnerů jsme si hravě poradili. Žáci se dozvěděli, jak fungují skládky, třídírny a spalovny. Pořad děti hodně bavil a za dobře odvedenou práci si mohly vybrat odměnu.

Evropská unie v číslech

Novinky 5.A

Ve středu 26. 2. 2020 se žáci z 5. A těšili na další projektové vyučování. Cílem tohoto projektu bylo seznámení s údaji o Evropské unii, které dále využili k řešení slovních úloh. Pracovali s textem, porovnávali a zaokrouhlovali velká čísla, doplňovali chybějící údaje, vyhledávali informace na internetových stránkách. Za velmi dobrou práci ve skupinkách mají všechny děti pochvalu.

Čarovná pastelka

Novinky 5.A

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 navštívila naše škola výchovně vzdělávací multimediální koncert ve spolupráci se společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Čarovná pastelka ve svém příběhu provází žáky napříč kontinenty a kreativní cestou jim předává informace. Součástí představení byl i živý koncert s animací. Děti si z představení odnesly CD, omalovánky s Čarovnou pastelkou, zúčastníme se i celostátní výtvarné so…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.