Novinky 5.A

Třídíme odpad

Novinky 5.A

Vzdělávací program Tonda Obal na cestách se zaměřuje na správné třídění a recyklaci odpadu. S tříděním do barevných kontejnerů jsme si hravě poradili. Žáci se dozvěděli, jak fungují skládky, třídírny a spalovny. Pořad děti hodně bavil a za dobře odvedenou práci si mohly vybrat odměnu.

Evropská unie v číslech

Novinky 5.A

Ve středu 26. 2. 2020 se žáci z 5. A těšili na další projektové vyučování. Cílem tohoto projektu bylo seznámení s údaji o Evropské unii, které dále využili k řešení slovních úloh. Pracovali s textem, porovnávali a zaokrouhlovali velká čísla, doplňovali chybějící údaje, vyhledávali informace na internetových stránkách. Za velmi dobrou práci ve skupinkách mají všechny děti pochvalu.

Zimní variace

Novinky 5.A

V naší fotogalerii si můžete prohlédnout některé výkresy a výrobky, které jsme v zimním období malovali a tvořili v hodinách Vv a Pč.

Čarovná pastelka

Novinky 5.A

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 navštívila naše škola výchovně vzdělávací multimediální koncert ve spolupráci se společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Čarovná pastelka ve svém příběhu provází žáky napříč kontinenty a kreativní cestou jim předává informace. Součástí představení byl i živý koncert s animací. Děti si z představení odnesly CD, omalovánky s Čarovnou pastelkou, zúčastníme se i celostátní výtvarné so…

Vánoční akce školy

Novinky 5.A

Letos se opět konala vánoční akce s názvem "Nechme se pohladit časem vánočním", kde žáci prezentovali své výrobky. Děkujeme maminkám a babičkám, které naši třídu podpořily a s dárečky nám pomohly.Všechny výrobky se moc líbily, a tak děkujeme i všem, kteří se u našeho stánku zastavili. Velký úspěch sklidil i štrúdl.Chválím za spolupráci Elišku L., Zuzku, Maky, Tádu a Haninu s Týnkou za přednes vese…

Mikuláš v 5. A

Novinky 5.A

V pátek 6. 12. 2019 chodil naší školou Mikuláš se svým doprovodem. Připravili jsme si pro ně básničku, která se líbila. Andělé nás odměnili mikulášskou nadílkou . Čerti museli některým hříšníkům domluvit, aby se polepšili.

The Bear Theatre

Novinky 5.A

V pondělí 11.11. 2019 do naší školy zavítalo anglické divadlo. Představení "Jackie and the Giant" bylo přizpůsobeno věku a úrovni znalostí anglického jazyka dětí 4. a 5. tříd. Žáci reagovali na anglické otázky a aktivně se zapojili.

Vystoupení V. Hrona

Novinky 5.A

V pátek 25. 10. 2019 navštívil naši školu moderátor, zpěvák, komik a imitátor Vladimír Hron. K českým a anglickým písničkám přidal i vtipné mluvené slovo. Vystoupení se žákům líbilo, s radostí si s panem Hronem zazpívali a zatančili.

Podzim v 5. A

Novinky 5.A

V hodinách výtvarné výchovy a v pracovních činnostech se věnujeme podzimnímu období. Na naše podzimní variace se můžete podívat do naší fotogalerie.

Tutanchamon

Novinky 5.A

V pondělí 7.10.2019 jsme navštívili Národní muzeum v Praze, kde jsme měli možnost vidět neobyčejnou výstavu ke 100. výročí objevení hrobky jednoho z nejznámějších egyptských faraonů. Prohlédli jsme si originální artefakty a díky hlasovému průvodci a unikátní multimediální technologii jsme si mohli vychutnat reálný zážitek z dávné historie.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.