20.10.2019, Nikol Šimůnek Meyerová

Národní muzeum Praha Tutanchamon

Dne 15. 10. 2019 obě páté třídy navštívily Národní muzeum v Praze. Bylo to v rámci Pokusného ověřování - projektu Ministerstva školství. Obě třídy dorazily autobusem jen s malým zpožděním vzhledem k dopravní špičce města Prahy. Třída 5. B po odložení oblečení a batůžků v šatně zamířila k expozici Tutanchamona. Před vstupem do expozice děti obdržely sluchátka a poté postupně procházely sály. Výstava obsahovala nejen exponáty, ale byla doplněna i videoprojekcí. Většina dětí zažila takovouto exkurzi poprvé. Na jejich tvářích byl vidět údiv a milé překvapení. Po skončení prohlídky expozice děti odevzdaly sluchátka, vyzvedly si oblečení a batůžky a zamířily k východu budovy Národního muzea. Po lehkém občerstvení se třídy přesunuly k autobusu a vydaly se k domovu. Všem se výstava moc líbila. Těšíme se na další a děkujeme.


Další články

Vánoce

Novinky 5.B

Dne 12. 12. 2019 připravili žáci, žákyně a pedagogický sbor rozsvícení stromečku pro rodiče, děti a jejich blízké. Kromě stánků s výrobky dětí byl připraven i program s říkankami a písněmi. 5. B si připravila za pomoci rodičů i prarodičů krabičky s vánočními stromečky, přáníčka, korálkové náramky, perníčky a další cukroví. Také si nacvičila v hodinách Hv písničky Tři oříšky a Srdce nehasnou. Každý…

110 let Karla Zemana

Novinky 5.B

Ve středu 18. 12. 2019 navštívila 5. B kino a výstavní síň v Bílině. Vzhledem k vánočním svátkům se ještě cestou zastavila u vánočního stromku s Ježíškem na bílinském náměstí, aby si připomněla křesťanský výklad vánoc. V kině pak zhlédla film Cesta do pravěku od režiséra, výtvarníka a scénáristy Karla Zemana. Příběh chlapců, kteří na dobrodružné výpravě lodí poznali celý vývoj Země od prvohor až p…

Divadlo The Bear

Novinky 5.B

V pondělí 11. 11. 2019 navštívilo ZŠ Aléskou Divadlo The Bear s rodilými mluvčími. Tělocvična se stala divadlem. Pohádkou Jackie and The gigant s písničkami a říkankami herci bavili v anglickém jazyce děti ze 4. a 5. tříd. Snadno se všichni zapojovali a reagovali. Všem se pohádka moc líbila. A po skončení si děti z 5. B v hodině anglického jazyka vyplnili i zábavný pracovní list k pohádce. Těšíme …

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.