Články z 1.C

Cesta za pokladem

Články z 1.C Čtvrtek, 29.06.2017

Dnes proběhlo vyhodnocení celoroční motivační hry, při které žáci za své aktivity sbírali papírové peníze. Při příchodu do školy je čekalo překvapení v proměně třídy na obchůdek plný školních pomůcek, za které své peníze s nadšením utráceli.

Pasování na čtenáře

Články z 1.C Čtvrtek, 29.06.2017

Prvňáčci naší základní školy byli slavnostně pasováni na čtenáře. V upomínku na tento slavnostní den si malí čtenáři odnesli pamětní list. Pasování prvňáčků se vydařilo, a tak zbývá jen popřát malým čtenářům, aby přečetli hodně krásných a zajímavých knížek a čtení je bavilo.

Beseda v knihovně

Články z 1.C Středa, 21.06.2017

V pátek 16. června jsme navštívili Městskou knihovnu v Bílině. V knihovně se dětí ujala šikovná paní knihovnice Lenka Tapšíková, která je seznámila s tím, jak to v knihovně funguje a jak se správně chovat ke knížkám. Připravila si zajímavé úkoly, které žáci s nadšením plnili a aktivně se zapojovali do besedy. Hodina strávená v knihovně se dětem moc líbila.

Kniha - přítel člověka

Články z 1.C Čtvrtek, 15.06.2017

Říká se, že kniha je přítelem člověka. Určitě patří také do světa dětí. Dozvídají se z nich nové informace, rozvíjejí si slovní zásobu, fantazii, představivost, procvičují paměť, poznávají vztahy mezi lidmi a vytvářejí si kladný vztah k přírodě. Připravují se na budoucí roli čtenáře. V úterý 6. 6. si děti donesly svou oblíbenou knihu a celou hodinu se blíže seznamovali s knihami čtením krátkých úr…

Zvítězili jsme!!!

Články z 1.C Čtvrtek, 15.06.2017

Žáci naší třídy si vytancovali medaile za 1. místo ve školním kole taneční soutěže. Jsme na ně všichni pyšní a děkujeme za reprezentaci třídy. Blahopřejeme k velkému úspěchu.

Oslava MDD

Články z 1.C Čtvrtek, 15.06.2017

Také žáci naší třídy si užili dopoledne plné soutěžení na našem školním hřišti a dodatečně tak oslavili MDD.

Bezpečnost o prázdninách - beseda s MP

Články z 1.C Čtvrtek, 15.06.2017

Beseda o bezpečnosti během prázdnin byla přínosná pro  žáky 1. C i 1. A. Děti si zopakovaly důležitá pravidla bezpečného chování nejen během prázdnin a velice aktivně se zapojovaly do besedy.

Taneční soutěž

Články z 1.C Čtvrtek, 08.06.2017

Žáci 1. C si pod vedením asistentky pedagoga Daniely Valáškové nacvičili moderní tanec. Z celé třídy bylo vybráno 6 žáků, kteří naší třídu reprezentovali. Akce proběhla 7. 6. ve školní tělocvičně pod vedením Bc. Jany Kouřilové a Mgr. Marcely Vokurkové. Slavnostní vyhodnocení proběhne příští týden. Všichni držíme palce.

Exkurze do myslivny

Články z 1.C Čtvrtek, 01.06.2017

Dne 29. 5 se žáci 1. C zúčastnili exkurze do místní myslivny, kde se těšili z přednášky a prohlídky areálu. Celou dobu je v dobrodružném poznávání provázel pan Pavel Edelmann , který byl velice vstřícný a ochotný odpovídat na veškeré dotazy. K dispozici bylo velké množství exponátů, na které si děti mohly sáhnout a podrobně je prozkoumat. Exkurzi žáci zakončili sledováním střelby z lovecké zbraně …

Představení 3. A

Články z 1.C Pondělí, 22.05.2017

22. 5. si žáci ze 3. A připravili představení pro prvňáčky. Celou hodinu se tančilo, zpívalo a recitovalo. V závěru prvňáčkové předvedli své taneční vystoupení.

Přejít na stránku: 13
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.