Novinky 5.B

Třídíme odpad

Novinky 5.B

V pátek 28. února proběhl v naší škole projekt Tonda Obal na cestách. Dozvěděděli jsme se mnoho nového a zajímavého o odpadu a recyklaci. Snažili jsme se správně vytřídit odpad do popelnic a v závěru jsme si mohli vybrat odměnu. Projekt byl zajímavý a líbil se nám.

Hrátky s kružítkem

Novinky 5.B

Ve středu 19. února jsme se v hodině geometrie začali učit pracovat s kružítkem. Nejprve se nám moc nedařilo, ale na konci hodiny už vypadaly kružnice mnohem lépe. Rýsování nás bavilo a těšíme se na další geometrii.

Čarovná pastelka

Novinky 5.B

Ve čtvrtek 23. ledna se vydal 1. stupeň do divadla na koncert Čarovná pastelka. Pastelka nás provázela po celém světě a vyprávěla příběhy, které byly doplněné pěknými písničkami. Koncert se nám líbíl.

Divadelní představení

Novinky 5.B

Poslední předvánoční školní týden jsme si zpříjemnili pohádkou. V pondělí 17. prosince jsme šli do divadla na představení Malostranská zimní pohádka. Pěkně jsme se naladili a už se těšíme na televizní vánoční pohádky.

Střípky z plavání

Novinky 5.B

Tak už nám skončilo po deseti lekcích plavání. Zdokonalili jsme se v plaveckých stylech a užili si spoustu legrace. V závěrečné hodině jsme závodili, nejlepšími plavci třídy se stal Radek Opočenský a Nelly Lavičková. Určitě se nám bude po bazénu stýskat.

Tvoření s Mikulášem a čertem

Novinky 5.B

V pátek 6. prosince chodil naší školou Mikuláš s čerty a anděly. Zavítali i do naší třídy s nadílkou a pokáráním pro neposlušné žáčky. Páteční dopoledne bylo věnováno projektovému vyučování, kde jsme tvořili výrobky pro nadcházející vánoční jarmark. Docela se nám dařilo a na jarmark se už moc těšíme.

Vyjmenovaná slova po b

Novinky 5.B

Začali jsme se učit vyjmenovaná slova, obávané učivo třetího ročníku. V pondělí 2. prosince proběhlo ve 3. B projektové vyučování Vyjmenovaná slova po b.  Vyjmenovaná slova jsme seřazovali, skládali jsme slova příbuzná, luštili jsme křížovky a doplňovali správné i. Všichni se moc snažili, tak nám to snad už půjde lépe.

Hudební představení v tělocvičně

Novinky 5.B

V pátek 25. 10. navštívil naši školu zpěvák a moderátor Vladimír Hron. Poslechli jsme si dětské české i anglické písničky, některé jsme si i společně zazpívali. Představení se nám moc líbilo.

Dopravní výchova pro prvňáčky

Novinky 5.B

Ve čtvrtek 24. 10. jsme navštívili třídu 1. B. Připravili jsme si pro ně hodinu dopravní výchovy. Seznámili jsme je s důležitými pravidly pro chodce, cyklisty a pasažéry ve vozidle. V závěru si mohli nově nabyté vědomosti vyzkoušet na různých úkolech. Sestavovali puzzle s dopravní tematikou, doplňovali výbavu kola, oblékali bezpečně cyklistu i chodce a pod. Prvňáčci byli moc šikovní a my se těšíme…

Začíná nám plavecký výcvik

Novinky 5.B

V úterý 1. října nám začal plavecký výcvik. Jelikož už jsme na plavání chodili v loňském školním roce, věděli jsme, co nás čeká. V první hodině jsme byli rozděleni do skupin podle zdatnosti na plavce, poloplavce a neplavce. Nejvíc dětí z naší třídy se zařadilo k plavcům. Už se těšíme na příští týden, jak se budeme dále v plavání zdokonalovat.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.