Novinky 5.B

Tak jsme se dočkali

Novinky 5.B

Tak jsme se konečně dočkali. 31. ledna jsme dostali výpis vysvědčení se známkami za první pololetí. I když je pátá třída už docela náročná, v naší třídě deset žáků prospělo s vyznamenáním, osm prospělo a jeden neprospěl. Gratulujeme žákům s nejlepšími studijními výsledky: Viktorii Charvátové, Elizabet Palečkové, Samuelovi Kóré, Martinovi Mašanskému, Lence Dragounové, Anně Stejskalové, Janovi Brožo…

Barevná výtvarka

Novinky 5.B

3. ledna jsme nastoupili po online výuce a vánočních prázdninách opět do lavic. Počasí zatím není nic moc, většinou prší a za okny je šedivo. Proto jsme na hodině VV použili veselé barvy a pro zlepšení nálady namalovali pestrobarevné kočky.

Mikuláš v 5. B

Novinky 5.B

Jak je zvykem v naší škole, každým rokem nás navštěvuje Mikuláš s čerty a anděly. Ani letos tomu nebylo jinak. V pondělí 6. 12. zavítaly tyto bytosti i do naší třídy. Máme hodně dětí nemocných, tak nás ve třídě moc nebylo, ale přesto jsme si to užili. Nejzlobivější žáček musel zazpívat písničku a dostali jsme sladkosti. Ostatní mu samozřejmě pomohli. Byl to poslední den ve škole v tomto kalendářní…

Přednáška o přírodě

Novinky 5.B

V úterý 26. 10. jsme se zúčastnili přednášky o deseti nejnebezpečnějších zvířatech. Paní Kučerová poutavě vyprávěla o predátorech zvířecího světa. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého i překvapivého. Beseda se nám moc líbila.

Halloween

Novinky 5.B

Púvodně keltský svátek, který se hlavně slaví v USA, Velké Británii, Kanadě, Irsku a Austrálii se postupně dostává i k nám. Slaví se 31. října v podvečer všech svatých. I naše třída se na tento svátek připravuje, v hodině VV jsme vytvářeli strašidelné obrázky.

Měříme velikost gravitační síly

Novinky 5.B

Z přírodovědy již známe hodně veličin, v pátém ročníku jsme si přidali sílu, kterou jsme ještě neznali. Zkoušeli jsme pomocí siloměrů měřit, jakou silou jsou různé předměty přitahovány k Zemi. V praxi jsme si ověřili, že předmět, který má větší hmotnost, je k Zemi přitahován větší gravitační silou než předmět s menší hmotností. Měření se siloměry jsme si užili.

Kočky, kam se podíváš

Novinky 5.B

Naším prvním výkresem v letošním školním roce byly kočky. Malovali jsme kočky tlusté, hubené, velké, malé... Každý namaloval nějakou jinou. Obrázky se moc povedly.

Merkur a magnetická síla

Novinky 5.B

Tak už nám začal nový školní rok. Po opakování učiva ze 4. ročníku pomalu začínáme s novým učivem. V přírodovědě je to magnetická síla a magnetické pole. Na pokusech jsme zjišťovali, které látky jsou přitahovány magnetickou silou. Získané poznatky jsme zkoušeli aplikovat i v pracovních činnostech na stavebnici Merkur.

Putování kolem Bořně

Novinky 5.B

V pondělí 21. června jsme se vydali na výlet kolem Bořně. Bylo krásné letní počasí a my jsme se pustili na cestu. První zastávku jsme si udělali u chaty Bořeň, kde jsme se nasvačili a na další putování posilnili nanukem. Pak jsme šli většinu cesty ve stínu stromů a sledovali jsme tabule na naučné stezce Bořeň, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Kochali jsme se pohledem na krásnou přírodu. Ces…

Cesta za pokladem

Novinky 5.B

1. června na MDD jsme připravili pro druháky cestu za pokladem. Vymysleli jsme pro ně různé úkoly a vybrali trasu na Kyselku. Po cestě jsme ukládali úkoly a v cíli  u kamerunských koziček jsme schovali sladký poklad. Druháci úspěšně splnili všechny úkoly a poklad vypátrali. I my jsme dostali zaslouženou sladkou odměnu a cestu zpět jsme si pěkně užili.

Přejít na stránku: 2458
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.