Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018, 2. dubna je Velikonoční pondělí.

Loutkové divadlo

Novinky 4.A

Ve středu 14. března se děti rozdělily do skupin a při projektovém vyučování PRÁCE S UMĚLECKÝM DÍLEM vyráběly a hrály loutkové divadlo. Pohádku, kterou si vylosovaly, si nejprve přečetly, určily hlavní a vedlejší postavy a daly se do výroby loutek a kulis. Navzájem si pomáhaly a nakonec jednotlivé pohádky zahrály ostatním dětem ze třídy. Druhý den čtvrťáci předvedli nacvičené pohádky prvňáčkům.

Malí písaři

Novinky 6.B

Ve středu 14. března jsme se společně se 6. C vydali do Prahy. Nečekaly nás památky, ale Národní pedagogické muzeum a Knihovna Jana Amose Komenského a program Malý písař - výtvarná dílna, ve které jsme se seznámili s různými typy písma, používaných na našem území od středověku do 20. století. Vyzkoušeli jsme si psát hlaholicí, gotickou minuskulou, kurentem (písmo používané od 16. do 20. století) a…

Lyžařský kurz

Novinky 9.A

Ve dnech 24. 2. - 3. 3. 2018 se čtyři žákyně 9. A (Barča Dejmová, Barča Kazdová, Áďa Jílková a Kristýnka Dvořáková) zúčastnily školního lyžařského kurzu. I přes velkou zimu si dívky kurz užily a všechny na konci lyžovaly.

Beseda o alkoholu

Novinky 7.A

Ve středu 14. 3. se naše třída zúčastnila besedy o alkoholu s názvem "Než užiješ alkohol, užij svůj mozek". S přednášející paní Kalinovou jsme besedovali o této legální droze, dozvěděli jsme se spoustu nových informací, ale také jsme ukázali, co už o alkoholu víme. Poté jsme si ve skupinkách vyzkoušeli zajímavou aktivitu a na závěr dostali za spolupráci malou odměnu. 

Projektový den Lidské tělo

Novinky 1.B

V úterý 13. 3. proběhl v 1. B další projektový den, tentokrát na téma "Lidské tělo".  Podívali jsme se na naučný pořad pro děti, povídali si o správné výživě, o nemocech a o úrazech. V tělocvičně jsme si protáhli těla, obkreslili na plakát kamarády a popisovali na něm části lidského těla. Projektový den se vydařil.                                                                                    

Po
Út
St
Čt
So
Ne
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Březen 2018
12.5.2016
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.