Provoz školy v době letních prázdnin: pondělí a středa 8:00 - 12:00 hod.

Aktuality

Seznam sešitů na školní rok 2021/22 (II. stupeň)

Aktuality Úterý, 29.06.2021

Ve školním roce 2021/2022 budou žáci II. stupně potřebovat následující sešity: sešit číslo: počet: 520 1x 524 5x 544 6x 440 3x 444 1x 445 1x 460 1x 624 1x

Předškoláci na Aléské

Aktuality Čtvrtek, 24.06.2021

V letošním roce nemohl proběhnout zápis do prvních tříd tak, jak bylo vždy zvykem, a proto jsme pro rodiče a budoucí prvňáčky připravili informační schůzku s programem.  Všechny přítomné nejprve přivítala paní ředitelka v hale školy, představila třídní učitelky a vychovatelky ze školní družiny. Pak se rodiče přemístili do školní jídelny, kde získali podrobné informace k novému školnímu roku.   M…

Informace k ředitelskému volnu

Aktuality Středa, 16.06.2021

Od 25. 6. 2021 budou na naší škole probíhat stavební úpravy v rámci veřejné zakázky “Vybavení odborné učebny a modernizace datové sítě” dle výzvy č. 68. Proto na dny 29. - 30. 6. 2021 vyhlásila ředitelka školy pro žáky ředitelské volno.  Vysvědčení bude rozdáno v pondělí 28. 6. 2021.   Rodiče, kteří nemají možnost zabezpečit děti ve dnech 28. - 30. 6., můžou své dítě přihlásit do školního klubu n…

Srdíčkové dny

Aktuality Úterý, 15.06.2021

Naše škola opět pomohla zlepšit život vážně nemocným dětem. Na konto občanského sdružení Život dětem jsme zaslali 7 523,- Kč.Děkujeme všem, kteří pomáhají.

Pohádkový QR-kvíz

Aktuality Pátek, 11.06.2021

Den dětí jsme v hodině informatiky oslavili Pohádkovým kvízem, který byl navíc ukrytý v QR kódech. Žáci pracovali ve skupinách a jejich úkolem bylo probádat okolí školního hřiště, najít QR kódy a odpovědět na otázky. Pokud neznali odpověď, mohli si přijít pro malou nápovědu, která byla opět zašifrovaná. Nápověda však nebyla zcela zadarmo. Žáci ji získali za 5 dřepů.V posledním úkolu si děti zahrál…

Informace k provozu školy od 24.5.2021

Aktuality Pátek, 21.05.2021

Od 24.5.2021 je umožněna osobní přítomnost všech žáků na prezenční výuce bez rotací. 

Informace k provozu školy od 17.5.2021

Aktuality Čtvrtek, 13.05.2021

Od 17. 5. budou žáci 1. stupně každý den na prezenční výuce ve škole a žáci 2. stupně zatím pokračují v rotační výuce.Ostatní pravidla se nemění. ​

Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Aktuality Čtvrtek, 06.05.2021

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější…

Informace k provozu školy od 10.5.2021

Aktuality Středa, 05.05.2021

Vážení rodiče, milí žáci, přinášíme vám informace o provozu školy od pondělí 10. 5. 2021. Od 10. 5. se budou žáci 1. i 2. stupně učit rotačně.  To znamená, že v jednom týdnu budou ve škole jen některé třídy 1. a 2. stupně a v následujícím týdnu ty zbývající a takto se budou po týdnech střídat. V týdnu od 10. 5. do 14. 5. (a další liché týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy: I. stupeň - 1. …

Královna Bíliny

Aktuality Neděle, 02.05.2021

Na měsíc květen je vyhlášena POHYBOVÁ SOUTĚŽ BÍLINSKÝCH ŠKOL (Lidická, Za Chlumem, Aléská) Cílem soutěže je dosáhnout tří turisticky zajímavých bodů v Bílině, u každého bodu je třeba pořídit foto (potěší nás více selfie z daného místa, které bude dokazovat, že jste daného checkpointu dosáhli). BODY: Za každé navštívené místo dostane naše škola bod, každý účastník tak může pro svoji školu získa…

Přejít na stránku: 1345
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.