Aktuality

Zahájení školního roku 2020/21

Aktuality Pátek, 28.08.2020

V úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hod. bude zahájen školní rok 2020/21 pro 2. až 9. třídy. Zahájení nového školního roku proběhne tradičně v kmenových třídách (bez roušek).1. třídy letos výjimečně zahájí školní rok v 9:00 hod. se svými třídními učitelkami a rodiči ve svých třídách (bez roušek). V úterý se žáci seznámí se školním řádem, dostanou seznam potřebných pomůcek, rozvrh hodin a další informace oh…

Krásné prázdniny

Aktuality Čtvrtek, 02.07.2020

Přejeme všem žákům a jejich rodičům krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a relaxu. Dávejte na sebe pozor a v září se na vás všichni budeme těšit.  

Čestné prohlášení

Aktuality Čtvrtek, 04.06.2020

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde. Pokud nemáte možnost si toto prohlášení vytisknout, můžete se ho vyzvednout na vrátnici školy. 

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Aktuality Úterý, 26.05.2020

Vážení rodiče, milí žáci, výuka ve druhém pololetí letošního školního roku probíhala zcela nestandardním způsobem, a tak je potřeba z některých běžně užívaných postupů slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků. Rádi bychom vás tedy informovali o způsobu hodnocení na konci školního roku, a to zejména o pravidlech podle vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků…

Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Aktuality Středa, 06.05.2020

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější…

Informace pro rodiče žáků 1. - 5. tříd

Aktuality Úterý, 05.05.2020

Vážení rodiče,od 25. května 2020 se mohou žáci 1. - 5. ročníků zúčastnit vzdělávacích aktivit ve škole. Docházka není povinná, je na rozhodnutí zákonných zástupců dítěte. Bližší informace naleznete v elektronické žákovské knížce.

Informace k osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole

Aktuality Pondělí, 04.05.2020

Vážení rodiče,vláda rozhodla, že od 11. května 2020 je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.Bližší informace naleznete v elektronické žákovské knížce.

Žk v provozu

Aktuality Sobota, 02.05.2020

Elektronická žákovská knížka je v provozu. Na webových stránkách je odkaz funkční. Pokud ho máte uložený v prohlížeči, je nutné ho změnit. Taktéž je nutné znovu vyhledat školu v mobilní aplikaci. Vzhledem k důvodu problému se může jednat o dočasné řešení. Na technických problémech eŽk se stále pracuje.

Přáníčka pro LDN

Aktuality Čtvrtek, 30.04.2020

Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům 1. stupně naší školy, kteří vyrobili přáníčka pro klienty bílinské LDN. Vzhledem k tomu, že jsou v současné době zakázané návštěvy, chtěli jsme je alespoň trochu potěšit. Podle sestřiček, které jim přáníčka rozdávaly, se nám to povedlo. Přejeme hodně zdraví klientům i dětem.

Online třídní schůzky

Aktuality Úterý, 28.04.2020

Ve čtvrtek 23. 4. 2020 proběhly první online třídní schůzky devátých tříd. Rodiče se připojili stejně jako žáci na online výuku prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V první části třídních schůzek seznámili kariéroví poradci Mgr. Jana Šmrhová a Mgr. Jan Švach všechny deváťáky a jejich rodiče s organizací přijímacích zkoušek v letošním školním roce. Druhá část proběhla individuálně. Na programu…

Přejít na stránku: 1345
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.