Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018, 2. dubna je Velikonoční pondělí.

Novinky 6.B

Malí písaři

Novinky 6.B

Ve středu 14. března jsme se společně se 6. C vydali do Prahy. Nečekaly nás památky, ale Národní pedagogické muzeum a Knihovna Jana Amose Komenského a program Malý písař - výtvarná dílna, ve které jsme se seznámili s různými typy písma, používaných na našem území od středověku do 20. století. Vyzkoušeli jsme si psát hlaholicí, gotickou minuskulou, kurentem (písmo používané od 16. do 20. století) a…

Volby nanečisto

Novinky 6.B

Ve středu 14. února byl pro žáky 6. tříd připraven projektový den Volby nanečisto. Žáci byli rozděleni do několika menších skupin, dozvěděli se více informací o volebním systému v ČR, naučili se pojmy jako třeba volební právo, vlastnosti volebního práva a zhlédli motivační upoutávky. Každá skupina si vytvořila svou volební stranu, vypracovala její volební program, vytvořila propagační materiály a …

Vikingové

Novinky 6.B

15. ledna k nám do tělocvičny zavítali skandinávští mořeplavci a bojovníci, kteří podnikají loupežné nájezdy do cizích zemí. Vikingové v naší malé tělocvičně ovšem tak strašliví nebyli, ukázali nám svou zbroj, oblečení, bojové formace, loď a celé představení zakončili nelítostným soubojem jeden na jednoho. Děkujeme skupině Pernštejni za jejich představení. 

Předvánoční dopoledne

Novinky 6.B

28. prosince jsme se společně se 6. a 7. ročníky utkali v turnaji v přehazované. Na jednotlivé zápasy jsme se těšili, celý turnaj jsme si užili, nenechali jsme si zkazit prohrou dobrou náladu a týmový duch nás vynesl na skvělé 3. místo. O den později jsme již slavili předvánoční čas o něco klidněji, rozdali jsme si u stromečku dárečky, jedli jsme cukroví, které nám maminky přibalily k svačině a už…

Mikuláš

Novinky 6.B

V úterý k nám zavítal Mikuláš se svými pomocníky. Již od rána jsme se těšili, co nás asi čeká. Když nastal toužebně očekávaný okamžik, začali jsme se trochu obávat. Čerti nás postrašili, andělé nám dali drobné sladkosti a Mikuláši jsme slíbili, že se polepšíme.  

Exkurze do Terezína

Novinky 6.B

V úterý 28. listopadu jsme se vydali na exkurzi do města Terezín. Prohlédli jsme si bývalé ghetto (město) a Malou pevnost (koncentrační tábor). Mohli jsme tak na vlastní oči vidět to, o čem často z nejrůznějších zdrojů (internet, televize…) slýcháme. Paní učitelka nám poctivě odpovídala na naše dotazy, ukázala nám, jak vypadala židovská hvězda, potravinové lístky, prohlédli jsme si Magdeburské ka…

Etiketa a školní řád

Novinky 6.B

12. října jsme se zúčastnili výchovného programu Etiketa a školní řád. Paní lektorka s námi prakticky nacvičila pravidla společenského chování, která přizpůsobila školnímu prostředí. Naučili jsme se zdravit; představovat se; vcházet do školy, třídy a kabinetu… Na závěr hodiny jsme si zvolili jedenáct správců školního řádu, kteří budou mít na starosti plnění vybraných pravidel. Správci se budou v p…

Adaptační pobyt Žihle

Novinky 6.B

Od 2. do 6. září jsme se vydali na adaptační pobyt do Žihle. Cesta autobusem nám rychle ubíhala a signál na mobilech postupně ubýval, až byl zcela pryč. Na první pohled nás dostala krásná příroda. Kolem dokola všude samé lesy, které byly plné hub a mechu, který přímo lákal k tomu, abychom si sundali boty a naboso se po něm prošli. Dopolední program nám vytvářela paní učitelka. Hráli jsme hry (ti…

Zahrada Čech Litoměřice

Novinky 6.B

Ve čtvrtek 21. září jsme se vydali na naši první exkurzi na 2. stupni, a to na Zahradu Čech do Litoměřic. Cesta autobusem rychle utekla, někteří si zpívali, jiní si povídali a někdo přemýšlel, co nás v Litoměřicích asi čeká. Naším hlavním úkolem bylo vypracování pracovních listů, které jsme ve škole dostali. Abychom ale pořád jenom nepracovali, tak jsme si zároveň prohlédli desítky druhů květin, d…

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.