07.02.2019, Jana Kubastová

Naše práce - Zima

V hodinách výtvarné výchovy malujeme a tvoříme na téma Zima. Pro polikliniku a na naše vánoční trhy jsme vytvořili přáníčka a svícny. Třídu a spojovací chodbu nám zdobí paní Zima, zimní krajina, zimní sporty a prošívaní sněhuláci.

Fotogalerie


Další články

Ať žijí duchové

Novinky 4.A

V úterý 11. 6. jsme vyrazili na výlet do Mostu, abychom vystoupali na vrch Hněvín, kde se nachází stejnojmenný gotický hrad. Netradičně jsme sem nejeli za historií či na proslulou vyhlídku, nýbrž na pohádkový muzikál "Ať žijí duchové!" s písněmi Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Loutkové divadlo

Novinky 4.A

Práce s uměleckým dílem bylo naše další projektové vyučování, na které se děti těšily. Nejdříve si poslechly čtenou pohádku. Poté si vytvořily skupiny a z připravené nabídky si vybraly jednu pohádku. Rozdělily si hlavní a vedlejší role a pohádku si nastudovaly. Také si vyrobily loutky a kulisy. Svá loutková představení prezentovaly ostatním spolužákům,  za ně byly odměněni potleskem.

Projekt - Karel IV.

Novinky 4.A

V úvodu vyučování  se žáci seznámili s tématem a obsahem projektu. Nejdříve se podívali na výukový program o Karlu IV. a korunovačních klenotech. Ve skupinách vyhledávali a třídili informace, plnili zadané úkoly, pracovali s textem, řešili slovní úlohy a příklady. Poslední hodinu si každý vytvořil svou královskou korunu.

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.