Novinky 9.A (2018/2019)

Obhajoby Absolventských prací

Novinky 9.A (2018/2019)

Dne 11. 6. 2018 čekal žáky 9. tříd velmi zvláštní úkol – OBHAJOBA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, na které žáci pracovali celé 2. pololetí pod vedením vedoucího práce. Někteří se do práce ponořili, jiní zas odkládali tvorbu práce až na poslední chvíli. Během celého dne jsme mohli pozorovat, jak se z našich malých žáčků stali dospělí lidé, kteří dokáží prezentovat své myšlenky před ostatními spolužáky, vedením…

VZPOURA ÚRAZŮM

Novinky 9.A (2018/2019)

Dnes žáci 9. A absolvovali besedu Vzpoura úrazům. Celým programem žáky provázel Honza a Radek, kteří k tématu přispěli vlastními zkušenostmi. Celá beseda se nesla v duchu úrazů, a jaký je život na vozíčku. Dozvěděli jsme se jak předcházet nehodám, jak se k vozíčkářům chovat, různé statistiky, jaké existují pomůcky a hlavně to, že život na vozíčku může být plnohodnotný. Nejvíce však žáky zaujaly vl…

DEN DĚTÍ 2018

Novinky 9.A (2018/2019)

1. 6. 2018 se nesl ve znamení dětí. Žáci 9. tříd asistovali při akci "DEN DĚTÍ"  v prostorách školního hřiště. Pro své spolužáky si připravili různá stanoviště, na kterých děti z 1. stupně plnily lehké i těžší úkoly. Ač pro deváťáky byl tento den velmi náročný, všem se celý projektový den líbil a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

Homevideo - divadelní představení Most

Novinky 9.A (2018/2019)

Dne 19. 4. 2018 navštívila třída 9. A divadelní představení Homevideo. Během dvouhodinového představení a besedy získali žáci infomace o tom, jak mohou sociální média a kyberšikana změnit normální život člověka a obrátit ho vzhůru nohama. Na závěr představení promluvili i zástupci PČR a odpověděli na všechny kladené dotazy. Divadelní hra se všem líbila.

PLANETA ZEMĚ - "MYANMAR" divoká cesta do barmské říše

Novinky 9.A (2018/2019)

Jako každý rok, tak i letos zavítali žáci 9. A na dokumentární promítání PLANETA ZEMĚ 3000, Myamar - divoká cesta do barmské říše.  V letošním dílu se autoři vypravili do tajuplné Barmy, tedy do země, která byla po desítky let z velké části téměř hermeticky uzavřena okolnímu světu. Žáci se mohli seznámit s životem, historií i se zajímovostmi z této země.

Člověk v tísni - Šitkredit

Novinky 9.A (2018/2019)

Dnes 4. 4. 2018 přišli na první čtyři vyučovací hodiny zástupci z organizace Člověk v tísni s besedou na téma " ŠITKREDIT". Žáci nejprve byli seznámeni s informacemi o zákonech, pravidlech či pojmech o exekucích, dluzích, úvěrech nebo půjčkách. Získali přehled v základních pojmech (zkratkách) a přehled organizací zabývajících se těmito sektory. Na besedě se dětem líbilo aktivní zapojení, pohodová…

Beseda - Reprodukční zdraví

Novinky 9.A (2018/2019)

Dne 28. 3. 2018 se žáci 9. A zúčastnili besedy „Reprodukční zdraví“. Dozvěděli se zajímavé informace o různých druzích antikoncepce, bezpečném sexu a paní lektorka odpovídala na všechny kladené dotazy. Žáci se aktivně zapojovali do besedy a téma bylo pro ně zajímavé.

Anglický kurz s rodilými mluvčími

Novinky 9.A (2018/2019)

Celý týden na naší škole probíhal intenzivní kurz anglického jazyka pro žáky z 2. stupně.  Všichni žáci obdrželi certifikáty, které jim předali samotní lektoři. Celý kurz se dětem velmi líbil a byl jak ze strany pedagogů, tak ze strany žáků velmi kladně hodnocen. 

Lyžařský kurz

Novinky 9.A (2018/2019)

Ve dnech 24. 2. - 3. 3. 2018 se čtyři žákyně 9. A (Barča Dejmová, Barča Kazdová, Áďa Jílková a Kristýnka Dvořáková) zúčastnily školního lyžařského kurzu. I přes velkou zimu si dívky kurz užily a všechny na konci lyžovaly.

Vikingové

Novinky 9.A (2018/2019)

V pondělí 15. 1. jsme navštívili představení historické skupiny s programem "Vikingové". Během tohoto hodinového přestavení se žáci mohli seznámit se způsobem života mořeplavců a bojovníků.

Přejít na stránku: 1
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.